Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka laseliw


Pompeo and Ivan Duque of Colombia
Pompeo and Ivan Duque of Colombia

JƐKULU FARAJƐ JAMANAW KA LAKANA ANI BARA KE ŊONKOMA YE A KA SƐBƐ FURA LABƆ MUN BƐ LASELI KƐ ADAMA DEYA DANKARI MUN KELA BELARUS ALEKSANDR LUKASHENKO UKA KALAFILI MUN KƐRA UTI KALO TILEN 9.

OSCE KA SƐBƐ FURA KO LUKASHENKO KA DANKARI LAŊINI KUNYE KA " NISOGOYA BAGAW ŊANGUI, ANI KO KA MƆKƆW WƐRƐ BAGA BAGA U KANA SEKA A ŊONKONAN WƐRƐ KƐ.

DANKARI NISOGOYA BAGAW ANI HAKƐ LAFASA BAGAW ANI KUNANFONIN TUNBƐ TONŊONLI, MINƐLI DAKABALI, DANKARILI FOROBA HONRONYAW LA, ANI JAMAN JƐRƐLI KASƆRƆ.

SARIA KARAMƆKƆ WOLFANG BENEDEK KO AKA SƐKELI KO ALE " ALE JƆRƆLEN DO KƆSƐBƐ DANKARILIW KOWLA ANI FINITIGIW KA MINƐ KO JUGUYA POLITIKI MƆKƆ MUNU YE , U YƐRƐ FARA KA BƆ ULA, O NANA NI ŊANGUILI BALIYA ANI SARIA BOLI BALIYA NI FORA POLITIKI KUMA LA.

JAMAN NISOGOYA TAKAMAW TORA SENAN BELARUS KABINI KALAFILI SƆSƆLA, MUN NANA NI GUINRINTIN JUGUYALI LUKASHENKO KAN, NI ABƐ FANGA NI YE A SAN 26 NI ABANAN KA SON KO NAMARA KƐLA KALAFILI LA.

KANUNAFONIN DI SƐBƐ FURA,JAMANA ŊƐMƆKƆ LUKASHENKO YE A KA FANGA LAKƆKƆ NI AKA JAMANA KILEBIYANFA DANBƆLI DATUKULI YE DONIN NI KA JAMANA KONONAN KOW ŊANABƆ BAGAW KOTIGUI FALENIN YE . ANI LAŊINI NIYE TOMBOLIMA LA KAW FƐ UKA GONIN SIGUI NISOGOYA TAKAMA BAGAW LAW.

USA BƐ BELARUS JAMANA DENW KA DENKUW KƐ AKUNKO YE, AMERIKI KƐNƐMA KOW MINISIRI MIKE POMPEO KA LSELI LA." USA JAMANA BƐ WELE WELE DA LA BELARUSSE FAMAW YE UKA DANKARILI DABILA ANI UKA FASO JAMA KA LAŊINI JAABI KALAFILI JƐLEN KA KƐ SƐKƐLI KƐ BAGAW ŊƐNAN"

OSCE FARAJƐ JAMANAW KA KULU KA LAŊINI YE FƐRƐ YE BELARUSSE FAMAW BOLOW YASA KA FU SIRI BALAHU LA. UKO KA FARAJƐ SƐKƐ SƐKƐ LI KELAW KULU DO BILA SEKAN, KA FU SIRI BALAHU LA BELARUSSE FASO KONAN, ANI KA LAYIDU TAA KO DANKARILI KEBAW NƆ BƐ MINƐ.

ANI MƆKƆ FIN O FIN MINƐLA SARIA KƆW KAN KA BILA ANI FOROBA SIGUI KUMA KA KƐ NI JAMANA BƐRƐ BƐRƐ TON BƐ YE ANI FASO JAMA

USA BƐ BELARUSSE FASO JAMA KƐRƐ LA AKA SARIA ANI KALAFILI JƐLEN ŊINI LA

XS
SM
MD
LG