Accessibility links

Breaking News

ایتلاف رو به رشد برای توقف آزار مبتنی بر جنسیت در فضای آنلاین 


هیچ دموکراسی بدون مشارکت تمام مردم خود کامل نیست. از اینرو، کشورهایی که در صدد تقویت دموکراسی شان اند، باید بکوشند که فرصت برای همه تامین شده باشد – و آن باید دربرگیرندۀ بهبود مشارکت زنان و دختران باشد. امروز، به خاطریکه انترنت ابزار مهم مشکارت در طیف گسترده‌ای از تلاش‌ها است، کسانیکه در راستای برابری جنسیتی کار می‌کنند باید به مشکل آزار آنلاین و بدرفتاری‌هایی که دختران و زنان را هدف قرار می‌دهد، رسیدگی کنند.

آزار مبتنی بر جنسیت در فضای آنلاین، بدرفتاری هدفمند از طریق تکنالوژی علیه مردم و در اکثر موارد علیه زنان و اجتماعات دگرباشان جنسی، به خاطر جنسیت شان است. این سدی فراراه تلاش‌هایی است که تضمین می‌کند تا زنان و دختران قادر باشند که به تمام ظرفیت شان دست یابند.

این حالت مشتمل بر اعمال مختلف است، مانند بیانات نفرت‌انگیز و ناخواستۀ جنسی علیه زنان، تهدیدات، ارسال تصاویر برهنه، همرسانی بدخواهانۀ پیام‌ها و تصاویر شخصی و حتا مزاحمت‌های سایبری که توسط رسانه‌های اجتماعی و پلتفورم‌های دیجیتلی گسترش یافته و زمینۀ آن فراهم شده است.

آزار و بدرفتاری در فضای آنلاین به عصر آغاز انترنت بر می‌گردد که در نابرابری عمیق جنسیتی ریشه داشته و به مرور زمان افزایش یافته و تکنالوژی های جدید و در حال ظهور آن را تسهیل بخشیده است. اینها تهدید جدی برای پیشرفت زنان است، زیرا تاثیر دلسردکننده بر کسانی دارد که هدف این تهدیدات اند. اینها به صفت مانعی در زمینۀ مشکارت معنادار و کامل زنان و دختران در حیات سیاسی، عامه و خصوصی عمل کرده و منجر به خود سانسوری و حتا متارکۀ کامل آنان شده می‌تواند.

در نشست امریکاها (کشورهای امریکایی شمالی، مرکزی و جنوبی) که اخیراً برگزار شد، حکومت‌های کانادا و چیلی تعهد کردند تا به صفت عضو مشارکت جهانی برای مبارزه با آزار و بدرفتاری مبتنی بر جنسیت در فضای آنلاین با ایالات متحده، آسترالیا، دنمارک، نیوزیلند، جمهوری کوریای جنوبی، سویدن، کینیا و بریتانیا بپیوندند.

ایالات متحده در نخستین نشست برای دموکراسی این مشارکت را اعلام کرد و قرار است نشست دوم آن در اوایل سال ۲۰۲۳ برگزار شود. این نشست پیام روشنی می‌فرستد که جامعۀ جهانی به بهبود بخشیدن پاسخ به خشونت مبتنی بر جنسیت که با تکنالوژی تسهیل شده، متعهد بود و استراتیژی‌های موثر بازدارنده را ترویج می‌کند.

جنیفر کلین، رییس شورای پالیسی جنسیت در قصر سفید گفت: "از عهدۀ این برآمده نمی‌توانیم که تنوع نقطه نظرات یا صداها، دیدگاه‌ها و رهبری زنان از دست برود...به ویژه در زمانیکه زنان و مردان شجاع اوکراین برای حفظ [دموکراسی] شان برآمده و دموکراسی را نمی‌توان بدیهی تلقی کرد."

XS
SM
MD
LG