Accessibility links

Breaking News

Zalaganje za slobodu izražavanja i vjerovanja


Dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Ressa prisustvuje proslavi slobode štampe i izražavanja u Oslu.
Dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Ressa prisustvuje proslavi slobode štampe i izražavanja u Oslu.

Sjedinjene Države se zalažu za slobodu izražavanja i vjere ili uvjerenja, rekao je vršilac dužnosti zamjenika američkog predstavnika pri Ujedinjenim nacijama Jeffrey DeLaurentis. „Politika SAD-a je podrška zaštiti ljudskih prava kao središnjem principu međunarodnog mira i sigurnosti, a napore u tom cilju smatramo temeljnom za misiju Ujedinjenih naroda.”

„Živimo u multikulturalnom i pluralističkom svijetu. Moramo raditi zajedno na unapređenju naše zajedničke ljudskosti i ljudskog dostojanstva svih ljudi. Vidjeli smo uvijek iznova da nepoštivanje ovih zajedničkih principa i slom tolerancije ustupa mjesto nasilju.”

Govoreći na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a „da bi se unaprijedila zaštita univerzalnih ljudskih prava i vjerskog suživota i tolerancije, te suzbila vjerska netolerancija i mržnja”, ambasador DeLaurentis je naglasio da „ne možemo dozvoliti zloupotrebu ljudskih prava ili represiju političke opozicije pod izgovorom borbe protiv terorizma ili sprečavanja nasilnog ekstremizma”.

„Mir i sigurnost se jačaju poštivanjem ljudskih prava i osnovnih sloboda, a ne potiskivanjem ovih prava i sloboda. Kao što je Vijeće sigurnosti odavno potvrdilo, svaki pojedinac ima pravo na vjeru, da promijeni svoju vjeru ili da nema nikakvu vjeru i da javno ili privatno očituje svoju vjeru ili uvjerenje.”

Osim toga, moraju se zaštititi i prava žena i marginaliziranih zajednica, LGBTQI+ osoba koje se suočavaju s diskriminacijom, prijetnjama po njihove živote i egzistenciju, te nasiljem.

I na kraju, „Ako želimo živjeti u mirnijem svijetu, moramo se zauzeti i zaštititi suštinsku ulogu civilnog društva, uključujući aktiviste, novinare i opozicione političare koji su kritični prema našim vladama i ne slažu se uvijek s našim politikama”, rekao je ambasador DeLaurentis.

„Mirno političko neslaganje je jednako vitalno za sprečavanje sukoba, a države ne smiju pogrešno tumačiti građane koji ostvaruju svoju slobodu izražavanja ili sudjeluju u građanskom diskursu kako bi opravdali represiju ili akte nasilja koje je odobrila država.”

„Samo poštovanjem osnovnih ljudskih prava možemo istinski promovirati toleranciju”, rekao je ambasador DeLaurentis. „Ljudsko bratstvo – prema riječima predsjednika Bidena – može izgraditi 'bolji svijet koji podržava univerzalna ljudska prava, podići svako ljudsko biće i unaprijediti mir i sigurnost za sve'.”

XS
SM
MD
LG