Accessibility links

Breaking News

رویکرد متحدانه روش کلیدی پیشرفت در مسلۀ افغانستان است


انتونی بلینکن، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا و هایکو ماس، وزیر خارجۀ آلمان اخیراً نشستی به سطح وزیران خارجۀ کشورها از سرتاسر جهان را در مورد افغانستان میزبانی کردند. آقای بلینکن به سه نکته اشاره کرد که همسویی و همکاری جامعۀ جهانی در آن زمینه‌ها اهمیت ویژه دارد.

نخست اینکه طالبان به انجام تعهدات شان مسوول نگهداشته شوند تا به شهروندان خارجی، دارندگان ویزه و افغان‌های که مایل باشند، اجازۀ سفر به بیرون از افغانستان بدهند. در واکنش به این اعتراض طالبان که خروج افراد متخصص از کشور سبب "فرار مغز‌ها" خواهد شد، آقای بلینکن گفت: "بهترین روش برای اینکه مردم در افغانستان بمانند این است که به آنان اجازۀ سفر داده شود و نیز از حقوق اساسی شان پاسداری شود."

ایالات متحدۀ امریکا به کار در زمینۀ حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی تمام افغان‌ها ادامه خواهد داد.

دوم، وزیر خارجه بلینکن تاکید کرد که جامعۀ جهانی باید طالبان را به این تعهد شان مسوول نگهدارد که نگذارند گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان به صفت پایگاه برای عملیات‌هایی که دیگر کشورها را تهدید می‌کند، استفاده کنند.

آقای بلینکن گفت: "البته که نمی‌توانیم فقط به طالبان متکی باشیم تا به این تعهدات عمل کنند. همۀ مان باید مراقب و ناظر تهدیدات باشیم، به ویژه ظهور مجدد توطیه‌هایی که از بیرون رهبری می‌شود، و در صورت ظهور، سریعاً به آن رسیدگی کنیم. آنگونه که رییس جمهور بایدن واضح کرده است، ایالات متحده قابلیت‌های قوی ضد دهشت افگنی خود را در منطقه حفظ خواهد کرد تا هر گونه تهدید را خنثا کرده و در صورتیکه نیاز باشد، در توسل جستن به آن قابلیت‌ها تردید نخواهیم کرد."

سوم، وزیر خارجه بلینکن ضرورت تداوم کمک‌های بشردوستانۀ جامعه جهانی را برجسته کرد و گفت که باید اطمینان حاصل شود که این مساعدت‌ها در مطابقت با تحریم های ایالات متحده و ملل متحد بر ضد تروریزم، در دسترس مردم افغانستان قرار گیرد.

آقای بلینکن گفت: "این سه هدف اساسی برای تعامل با طالبان لازمی است، اما میان تعاملی که با طالبان در جریان عملیات تخلیه داشتیم و آن را پیگیری می‌کنیم...با تعاملی که با اکثر کشورهای دیگر جهان داریم تفاوت تمایز مهمی وجود دارد."

وزیر خارجۀ امریکا گفت که مشروعیتی که طالبان آشکار خواستار آن شده اند، باید با گذشت زمان و با تعهد خلیل ناپذیر در برآورده ساختن توقعات جامعۀ بین‎المللی کمایی شود. این توقعات شامل احترام به دستآوردهایی است که در طول ۲۰ مبارزه حاصل شده و با آن حقوق زنان، کودکان، خبرنگاران، افراد دارای معلولیت، اعضای گروه‌های مختلف جنسی و گروه‌های اقلیت تامین شده است.

وزیر خارجۀ امریکا اعلام کرد: "برای پیشبرد علایق مشترک مان، تعامل ما با طالبان باید سامانمند، با دیدۀ گشاده، با تدبیر و اکیداً، تا سرحد ممکن همسو باشد."

XS
SM
MD
LG