Accessibility links

Breaking News

Açlığın Sona Ermesi İçin Tarımda Cinsiyet Ayırımcılığı Bitirilmeli


İstihdam edilen her üç kadından biri tarım sektöründe ya da tarımla ilgili bir faaliyet alanında çalışıyor. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, küresel olarak, eşit büyüklükteki çiftliklerde görev yapan kadın ve erkek çiftçiler arasında üretkenlikte yüzde 24 oranında bir farklılık bulunuyor. Bunun sebebi, birçok ülkede uygulanan cinsiyete dayalı ayrımcılığın, kadınların tarım-gıda sektörüne eşit düzeyde katkıda bulunmasını engellemesi. Kadınlar, erkeklere kıyasla yüzde 20 daha düşük ücret alıyorlar. Rapora göre kadınlar, erkeklerle eşit oranda toprak sahibi olmadığı gibi, yüksek kalitede tohumlar, sulama ve gübre gibi gereksinimlere de yeterli ölçüde erişemiyor ve ayrıca, ayrımcı yasalar ve uygulamalarla da karşı karşıya kalıyorlar.

Ancak, gıda güvensizliğinin gittikçe artmakta olduğu bu zamanda, çiftlik verimliliğinde cinsiyet ayrımını ve tarımsal istihdamda da ücret ayrımcılığı ortadan kaldırmak küresel bazda gayrisafi yurtiçi hasılayı yaklaşık bir trilyon dolar artırabilir ve gıda bulmakta zorlanan insanların sayısını da 45 milyon azaltabilir.

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Dairesi (USAID) Başkanı Samantha Power, 2011’deki bir FAO raporunun yazarının sözlerini tekrarlayarak, “(Kadınlar) daha az girdi kullandıklarından daha az üretiyor. Bu kadar basit” dedi. ABD’nin, FAO’nun “Tarım-Gıda Sistemlerinde Kadının Statüsü” raporunun tanıtımında konuşan Power, o zamandan bu yana bazı gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte, bunun oldukça yetersiz olduğunu ifade etti.

Power, “Gerçek anlamda gelişme sağlamak istiyorsak, sistemik engellerle, yani kadınların toprak sahibi olmalarını veya banka hesabı açmalarını önleyen yasalarla ya da çocuklara ve evlerine bakması gerekenler kadınlar şeklindeki normlarla mücadele kararlılığımızı güçlendirmek zorundayız” dedi.

Power, daha sonra, USAID’nin yeni girişimi olan Kadınlar için Dayanıklılık ve Fırsatlar Oluşturmak Programı’nı (GROW) tanıttı. Power, bu program vasıtasıyla USAID’nin, tarım ve gıda sistemlerinde faaliyet gösteren kadınlara sağlanan maddi desteğin iki katına -- 335 milyon dolara çıkarılması için ABD Kongresi ile birlikte çalışacağını söyledi.

Power, “Tohum ve gübre fiyatlarını tahammül edilemez hale getirebilecek ekonomik şoklara karşı dayanıklılık oluşturmaları için kadınlara yardım edeceğiz. Çiftlik dışı ekonomide rol üstlenmeleri için kadınları destekleyecek ... ve kaynakları insani kriz bölgelerindeki kadınlara yönlendirmeye çalışacağız” dedi.

USAID Başkanı Power şöyle devam etti: “GROW, yasalar dahil, kadınların tarım ve gıda alanlarına tam olarak katılımlarını ya da bu alanlardan eşit olarak yararlanmalarını önleyen engellere karşı durmak için kaynak sağlayacak. Önlerinde duran engelleri kaldırabilirsek, açlığı sona erdirmemize yardım etmeye hazır, arzulu ve güçlü yüz milyonlarca kadın var.”XS
SM
MD
LG