Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka laseliw


Président ya transition ya Mali Bah Ndaw (D) elongo na vice-président na ye Colonel Assimi Goita (G) na milulu mya bolapi ndayi na bango na Bamako, Mali, 25 septembre 2020.
Président ya transition ya Mali Bah Ndaw (D) elongo na vice-président na ye Colonel Assimi Goita (G) na milulu mya bolapi ndayi na bango na Bamako, Mali, 25 septembre 2020.

UTI KALO TILEN 18, MALI JAMANA ŊƐMƆKƆ, IBRAHIM BUBAKAR KEYITA KA FANGA DAFIRI LA'A SARDASUW FƐ , WALEYA MUN KON' NAN KOW SƐBƐ FAN CAMAN. AMERIKI JAMANA YE AKA LAKANA DƐMƐ LAJƆ O' YƆRƆ BƐLA MALI LA. FARAFINA KILEN BIYA YANFA JAMANA KA SƆRƆ JIDILI JƐKULU YE MALI JAMANA ŊANGUI NI A KA TON KUMA DA'A MINƐ A LA, KO FO FASO JAMA FURANCE FANGA KA BILA SEKAN.

SEPTEMBURU KALO TƐMENE, BAH N'DAW, NI SARDASU KƆRƆ DOW MUN TUNBE SINGIN LAFINŊIN BOLILA, SUNGANDIRA KA KƐ FURANCE FANGA ŊƐMƆKƆ YE. COL ASSIMI GOITA, NI FANGA DAFIRI BAKAW KA CƐ KUN DOW, BILALA MALI FURANCƐ FANGA ŊƐMƆKƆ DANKAYA LA.MALI KA KƐNƐMA KOW ŊANABƆLI MINISIRI KƆRƆ, MOCTAR OUANE SUNGADIRA KA KƐ, FURANCƐ FANGA ŊƐMƆKƆ YE. CIKAN DORA U DA'A KALO TAN NI SEGI KONONLA.

ANI KALAFILI LABENI KO YE.OKTƆBURU KALO TILEN 5, FURANCƐ FANGA ŊƐMƆKƆ, BAH N'DAW, YE FURANCƐ FANGA BILA SEKAN, O KELEN, CEDEAO YE ŊANGUILI BERE WILI KA BƆ MALI KAN,

AMERIKI JAMANA YE NI FURANCƐ FANGA BILA LI SEKAN YE INAFƆ KƆ SEKILI SARIA TAKA BOLOMAN.


AMERIKI JAMANA KA KƐNƐMA KƆW KUMA LATƐMƐNAN, MORGAN ORTAGUS, KO " AN BƐ WELE WELE DA KƐ FURANCƐ FANGA KA AKA KUMAKAN TIMƐ CEDEAO YE, INAFƆ KALAFILI KƐLI KALO 18 KONONLA"

LAYIDU TIMƐLI FURANCƐ FANGA FƐ MALI DEN YE BƐ FANGA DOW BƐJƐ FANGA LA, A BƐ YURUKU YURUKU KƐLƐ, ANI KA YƐLƐMA DO KALAFILI TAKA BOLO LA, ANI KA ALGERIE BENKA SƐBƐ FURA SAN 2015 LAWELEYA ANI KA BEN JIDI MALI DENW CƐ.

AMERIKI JAMANA KA LASIKI DENW DUNIYA KELEYA TONBA LA, KELLY CRAFT YE KANKARIDA KO " AMERIKI JAMANA TƐNAN SON SARDASU KA FANGA MARALA MAN, FASO JAMAN KAN, WALIMA KALAFILI BƆLI A DƆKƆ KƆRƆ, ANI MUSOW LA KAW N'SEN BƆLI FASO JƆ KUMAW LA . ANI MUNU YE U SIGUI YƆRƆ BILA KƐLE KƆSO, DEMISENIWW, ANI DƐSƐBAGAW KULU MUNU BƐ JAMANA KONRON YANFA LA"

AMERIKI JAMANA BƐ TO MALIDEN KƆKƆRƆ MADOLI LA ANI AYE MILLION 54 LABILA DƐMƐ SIRAKAN MALI YE

KUMA LA TƐMƐNA, ORTAGUS KOW " AN DALEN BƐ ALA KO MALI KOLO SUMALI NI BƐJƐ FANGA SINSINLI, ANI DAMU BINAN KƐ SAHELI CINCIN FUGA JAMANAW FANA KA HƐRƐ YE. AMERIKI JAMANA, NI MALI TERI DOW, NI YE A SAN BIWƆRƆ YE, BINAN BARA KƐ NI MƆKƆ MUNU SONAN NINI HAKILILA YE. NI YE WAKATI YE, MALI DENW KA U BOLO DI ŊONKON MAN YASA KA MALI KURA JƆ

XS
SM
MD
LG