Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw


FILE - USAID water project, Tanzania.
FILE - USAID water project, Tanzania.

TANZANIE JAMANA FANGA ŊƐMƆKƆW YE DAN KARI FANGA SINAMAN TON LA, A KELEN KA WELE BILA KOKA KALAFILI KURA KƐ ANI A KELEN KA KANTIGUI KALAFILI JAABI SƆSƆ MUN KƐRA OKTƆBURU KALO TILEN 28 . FANGA SINAMAN TON KA CƐBƆ TUNDU LISSU, MINƐLA YANI A KA BILA KƆFƐ KUNAFONIN DILA KA KUMA LA.

MIKE POMPEO, AMERIKI JAMANA KA KƐNƐMA KOTIGUI ŊANABƆ BAGA KO TWITTER KAN : " AN JƆRƆLEN KOSƐBƐ KUNANFONI MUN YE A YIRA KO FINŊINW, BALAHU ANI MINƐLI BƐRƐBƐRƐ LI SIRA KAN TANZANIE JAMANA KALAFILI KONONLA . AN BƐ WELE WELE DA KƐ TANZANIE FANGA ŊƐMƆKƆ MAN UKA JAABI LI KƐ NI JALAKILI KUMAW LA YASA AN KA SE KA FANGA TALI KA ŊINSI SIGIDA MOKOW MAN JATE MINƐ "

AMERIKI JAMANA KA KƐNƐMA ŊANABOLI SOBA KA KUMA LA TƐMƐLA CALE BROWNKO "NUNU FINŊINW NUNU YE DAN KARI TANZANIE JAMANA KA BƐJƐ FANGA HAKƐW LABATOLI LA".

ALINI JƐKULU MUN BE KALAFILI LABEN YE SEBAYA DI JAMANA KANTIGUI MAN, JOHN MAGUFILI MAN, AMERIKI JAMANA JƆRƆLEN FINŊEN NUNU, MINƐLI ANI BALAHU KƆLƆLƆ LA . JA'ABI KAN.

AMERIKI JAMANA BƐ WELE WELE DA ALIBI FAN BƐ YE, ANI A BƐ A ŊINI UFƐ UKA KOW BAN LAFIYA NI BASIKI KONONLA.

TANZANIE FANGA ŊƐMƆKƆ KAKAN KA SƐKƐ SƐKƐ LI KƐ JALAKILI MUN DALENBIN FINŊINW ANI FANGA KOW KUMA MUNU WALEYA RA TONBOLIMALA KAW FƐ, ANI A KATO CƐBƆ BƐ KASEKA TON SƐKƐRƐ NI U MAN SON KALAFILI JA'A BI MAN.

AMERIKI JAMANA BƐ WELE BILA TANZANIE JAMANA MAN UKA ADAMADEYA HAKƐ ANI HONRONYA HAKƐ MAKARAN, INAFƆ DASAKO FƆLI ANI JAMAN LA JƐRƐLI HAKƐW BASIKI KONONLA, ANI HONRONYA MAJAMULI BƆLƆLƆ KAN ANI NOKOYA DOLI KUNANFONIN SƆRƆLI LA.

AMERIKI JAMANA NI A TERIW, BINA GUINRINTIN BIN DONI NI BƆLI JAMANA KONON YAMARIYA SEBEN SƆRƆLI KAN, MƆKƆ MUNU SEMANA YE DANKARILI LA ADAMA DEYA HAKƐW LA WALIMA ŊAKAMI KALAFILI JA'ABI LA.

KUMA LATƐMƐLA, DANKAN, BROWN KO " TANZANIE JAMANA, INAFO DUNIA JAMA KULU O JAMA KULU, KA'AKAN MARA KƐ KO ŊUMALA, BƐ DAMA'A KA'A KAN TON ŊƐMAN, ANI KA I KA HAKƐ LA WALEYA KA SƆRƆ I MA YIRA YIRA FOSIŊEN.

AMERIKI JAMANA NI TANZANIE JAMANA BARAKƐ ŊONKOMA SINSINLI KAMA, FAN O FAN SEN BƐ JAMANA BƐRƐBƐRƐ LI KO KUMALA SEN KADO A KUMA ANI KA KƐNƐ DI UMAN YASA UKA SE KA UKA HAKƐW ANI HONRONYAW LAWALEYA.

XS
SM
MD
LG