Accessibility links

Breaking News

BAMBARA EDITORIAL AMERIKI FANGA KA LASELIW IRAN JAMANA DEN,  KUNANFONIN LASELI LA, RUHOLLA ZAM ,  MINƐ LI ANI NIN KƐNƐ KARABA BƆL. 


IRAN JAMANA DEN, KUNANFONIN LASELI LA, RUHOLLA ZAM , MINƐ LI ANI NIN KƐNƐ KARABA BƆLI , BƐ A SƐBƐTIYA KO IRAN JAMANA KA MAKO TƐ ADAMA DEYA HAKƐ MANKARA LI DUNIA KONONLA.

IARAN JAMANA YE FANGA SINAMA BƆLƆLƆ KUNANFONIN DI SIRA MUN BE WELE KO AMDANEWS GULO DESEMBURU KALO KILEN 12 TƐMƐNE, A JALAKI LEN KILEN DAMA DƆ, IRAN JAMANA KUBEDA DƆ FƐ NI FAKALI YE KO AYE YURUKU YURUKU LAJINSIN DUNIA KONONLA.

KASƆRƆ ZAM KA KOJUGU YƐRE YE, KO AYE IRAN JAMANA ŊINIKA A DALAN KAN ANI KA UKA WALEW JUGU DA KƐNƐKAN.

ZAM NI A TUNBƐ YƐRƐ KALIFALA FRANSI JAMANA LA, A YIRALA KO A MINƐLA IRAN CAKƐ DA, IRGC , FƐ KANA IRAN JAMANA LA, SAN 2019. A KIRI LA FEVRIYE SAN 2020, A TUN JALAKILA KO AYE DANKARI WALEW KƐ IRAN JAMANA LA SAN 2017, ANI A JAKUYARA KA NI WALEYA NUNU LAKONDON JABARANI LA. A ŊANGUIRA JUIN KALO LA.

AMERIKI KƐNƐMA KO KANTIGUI, MIKE POMPEO, YE ZAM KA NIN KƐNƐ KARABALI KON, AKO " A BE SARIA SCSƆ" ANI " NIJUGUYA DO".

BƆLƆLƆ TWITI SƐBƐNI DOLA, "ZAM YE FANGA KA NIJUGUYA ANI YURUKU YURUKU YIRA MUN NI KUNANFONIN DILA MCKC 860 FAKARA WALIMA U MINƐLA FANGAN KA SAN 41 MARA JUGU KONONLA"

POMPEO KO " IRAN JAMANA DENW MAKO BƐ KUNANFONIN LABILA LEN ANI SUGUYA CAMAN, U TƐ KUNANFONIN DILAW JE’E LI’I, MINƐLI ANI NIN KƐNƐ KARABA BƆLI FƐ"

DUNIA KURU KARA YE A KA DUSUMA KASI YIRA RUHOLLAH ZAM KA FAKALI LA.

DUNIYA JAMANAW KA KELEYA TONBA KA ADAMA LAFASA KULU CIDEN, MICHELLE BACHELET KO AKA NIN KƐNƐ KARABA BƆLI YE U TƆRƆ. A KO ZAM KA NI KO, A DANGANIYA KA A YIRA KO A JAGUYARA KA JƆ KOJUGU KƆRƆ NIN TƆRƆLI SABABU LA MUN YIRA LA JAMANA KA JA'A BARANI LA YASA KA MƆKƆ ŊANGUI".

SHERIF MANSOUR NI KUNANFONIN DILAW KA LAFASA KULU MƆKƆ DO KO AKA FAKALI YE " KOW CHI DONBALI ANI MALOYA KO BA"

LASELI SƐBƐN FURA DOLA, FRANSI JAMANA KA KƐNƐMA KO ŊANANBO MINISIRI KO NI YE " NIJUGUYA ANI SON TIKƐ KOW MU MAN", ANI FRANSI, ALLEMAŊI, AUTRICHE ANI ITALIE JAMANAW YE WELE WELE DA KƐ KO KA U N'SEN BƆ FARAJƐW GUN JAMANAW NI IRAN JAMANA KA SƆRƆW YIRIWA LAJƐRƐ LA, NIN A TUN KAKAN KA KƐ DESEMBURU KALO TILEN 14.

AMERIKI JAMANA KA CIDEN KRIN KRIN IRAN ANI VENEZUELA JAMANAW MAN, ELLIOTT ABRAMS YE BOLO DEN ƝONI YIRA KO ZAM KA FAKALI NANAN IRAN CHIN TALLA, NAVID AFKARI FAKALLI KƆFƐ MUN KƐRA SEPTEMBURU KALO LA

" NI YE HAKILI JIGI WƐRƐ YE KO ANI FANGA JUGU DE BƐ ŊONKONAN MUN TƐ YIRA YIRA KA DANKA RI DUNIYA ADAMA DEYA LAFASA SARIA KOLOW LA YASA KA AKA FANGA LAKƆKƆ".

ABRAMS KO " O DELA FƐRƐ BƐ BILA SEKAN DUNIA SETIKI JAMANAW FƐ YASA JAMANA MUN BƐ JATIKƐ WALEW KƆKƆRƆ MA DON, KA NA SEKA MACHIBA MARAMA FIN SƆRƆ"

XS
SM
MD
LG