Accessibility links

Breaking News

Bitumba na bokono bwa SS to drépanocytose na Afrika


Na motane, bikolo bisimbama na bokono bwa drépanocytose to SS, carte etyama na Facebook na ONG SPOIR, 18 juin 2020
Na motane, bikolo bisimbama na bokono bwa drépanocytose to SS, carte etyama na Facebook na ONG SPOIR, 18 juin 2020

Mibu nkoto sambo, nkama misato mileki, mbongwana ya gène moko ya hémoglobine, moko na biteni bya makila, esalama kati na bato babikaka na etuka ya Meteranea mpe na Afrika, esika malaria ezalaki.

Bato bazalaki na gène oyo ebongwana bazali na makoki mingi ma kobika na malaria, momeseni ya nzoto moye mosunga libota lya bato kokoba kozala na mokili.

Kasi bato baye babotama na ba gènes mibale miye, na kozwa moko na moboti moko moko, babelaka bokono bwa SS to drépanocytose. “Ba globules rouges na yo ekozala na lolenge ya likwangola engumbama to lokola letle C moko kati na botamboli bwa makila na yo,” elimboli Brett Giroir, monganga ya bana mpe Amiral ya Misala mya Bokolongo na Etats-Unis oyo azali kosala sika lokola Kalaka molandi ya na ministère ya Bokolongono mpe lisungi lya bato ya Etats-Unis. “Ekoki kozala mpo na makambo maike mabandisaka yango, kasi mingi mingi ezelamaka te. Mpe yango ememaka nkwokoso mingi:”

“Boko na makambo bomonaka na libandela lya bomwana mazalaka nkwokoso ya mpasi makasi ekisika wapi bana bayokaka mpasi makasi na mikuwa na bango to na libumu na bango to bisika misusu. Okoki kozwa mpasi to AVC. Ekoki mpe komema biteni ya nzoto kobeba mpe kobebisa système immunitaire to ndenge nzoto na yo ebundaka. Bobebi ya ndenge nzoto ebundaka ekomaka mpenza libandeli. Yango bana bake baye bazwaka lisalisi lya malonga te bakoki kokufa na ba infections bactériologiques noki noki mpenza.”

75 pourcents ya bokono boye ezwamaka na Afrika ya nse ya Sahara, epayi wapi, pene na bana 300.000 babotamaka na bokono bwango. 80 pourcent na bango bakufaka yambo bakokisa mibu mitano. Nzokande, elikya ezali, mpe ekoki kozwa kaka bitapi biike, elobi Admiral Giroir:

“Soki tokoki kotala nzoto ya bana bawuti kobotama, koyeba nani abotami na drépanocytose mpe kopesa bango lisali libandeli mpenza.. Soki tosali yango, tokoki kobikisa bana million libwa na mokili mobimba kino mobu 2050.”

Yango etapi ya yambo. Ya mibale, bana basengeli na lisali lya malamu, kati na yango mangwele, mpe péniciline mpo na kopekisa ba infections.

Ya misato, mpo na kokitisa bokasi bwa mokono, basengeli kosalisama na na hydroxyurée, mono ya ntalo kasi ya makasi.

Mpe libota, basengeli kozwa nkisi mpo na mpasi.

“Ekosila te kaka yango moko,” elobi Amiral Giroir. “Soki tobalusi mitu mya biso, eloko moko te ekobongolama. Kasi soki tolandeli na bokengi oyo esengeli kosalama, oyo bato basengeli kozwa, nde tokoki kobongola mokili na ntango moke mpenza.”

XS
SM
MD
LG