Accessibility links

Breaking News

Izgradnja globalne odbrane od zaraznih bolesti


(FILE) A Ugandan health worker prepares to administer the ebola vaccine.
(FILE) A Ugandan health worker prepares to administer the ebola vaccine.

Jedna od glavnih mana sve više povezanog svijeta je sposobnost patogena da migriraju diljem svijeta brzinom putničkog aviona. Govoreći u Centru za globalni razvoj u Washingtonu krajem aprila, administratorka USAID-a Samantha Power rekla je da su “faktori rizika koji pomažu da se novi patogeni brzo pojave i šire, porasli – i još uvijek rastu.”

“Dok ljudi uništavaju šume i druga staništa kako bi prehranili i smjestili rastuću populaciju, i dok sukobi i klimatske katastrofe poput šumskih požara i dugotrajnih suša potiskuju životinje i ljude iz njihovih postojećih domova, divlje životinje i ljudi dolaze u bliži kontakt jedni s drugima – omogućavajući lakše da, kao što svi znamo, bolesti pređu sa životinja na ljude”, rekla je ona. “U svijetu koji je sve globaliziraniji, ovi patogeni se mogu brzo proširiti po zajednicama, zemljama i kontinentima.”

Zaista, nedavna iskustva sa širenjem zaraznih bolesti, uključujući pandemiju COVID-19, koleru u više zemalja i epidemiju ebole u Ugandi, jasno ukazuju na to da postoji hitna potreba za standardiziranim i centraliziranim, kada je u pitanju odgovor na globalne vanredne situacije u zdravstvu.

Zbog toga je USAID uveo Globalni zdravstveni sistem upravljanja vanrednim situacijama, novu inicijativu koja će nam „pomoći da se brzo uhvatimo u koštac sa više kriza u jednom trenutku“, rekla je administrator Power. “Duga istorija USAID-a u brzom i efikasnom odgovoru na humanitarne krize naučila nas je da se uspjeh u vanrednim situacijama oslanja upravo na to. Oslanja se na postojanje sistema za brzo raspoređivanje hitnih sredstava i osoblja, te za koordinaciju odgovora u relevantnim biroima u USAID-u i širom naše velike vlade SAD-a. Novi globalni zdravstveni sistem za hitne slučajeve pomoći će nam u tome.”

Globalni sistem upravljanja hitnim zdravstvenim situacijama omogućiće USAID-u da podrži inostrano osoblje brzom identifikacijom sredstava za zdravstvo. Takođe će omogućiti brzo raspoređivanje osoblja kako bi se povećali državni i regionalni kapaciteti i koordiniralo sprovođenje odluka rukovodstva u USAID-u. Konačno, to će ojačati angažman sa međuagencijskim partnerima.

„Moramo izgraditi kapacitete svijeta da spriječimo, otkrijemo i odgovorimo na sve epidemije zaraznih bolesti – bilo da su uzrokovane novim varijantama COVID-a, postojećim prijetnjama ili novim patogenima“, rekla je administrator Power.

„Epidemije bolesti su hitni rizici za nacionalnu sigurnost i vlade širom svijeta moraju ih tako tretirati – izgrađujući našu kolektivnu odbranu, opet, protiv bioloških prijetnji.

XS
SM
MD
LG