Accessibility links

Breaking News

شناسایی تمویل کنندگان حزب‌الله


ایالات متحده یک شبکهٔ مالی به رهبری حسن مقلد، صراف لبنانی را شناسایی کرد که فعالیت‌های مالی حزب‌الله را تسهیل می‌کند. مقلد خود را به عنوان مدافع شکوفایی اقتصادی لبنان معرفی کرده است، اما در عوض، از بحران اقتصادی لبنان به سود حزب‌الله و خود استفاده می‌کند.

براین نلسن، معاون وزارت مالیهٔ ایالات متحده در امور تروریزم و استخبارات مالی گفت: "از آنجاییکه فساد رشد اقتصادی و توانایی افراد را برای تامین نیازمندی خانواده‌های شان تضعیف می‌کند، ایالات متحده متعهد است تا کسانی را پاسخگو قرار دهد که از موقف شان برای منافع شخصی سواستفاد می‌کنند."

افزون بر مقلد،‌ وزارت مالیهٔ ایالات متحده مرکز تبادلهٔ اسعار سی‌تی‌ای‌ایکس را که نیز شناسایی کرده است، نهادی که توسط مقلد در هماهنگی با حزب‌الله ایجاد شد تا از افزایش تقاضا برای خدمات تبادلهٔ‌ اسعار در لبنان به سود حزب‌الله بهره‌برداری کند. سی‌تی‌ای‌ایکس دالر امریکای را در اختیار نهادهای حزب‌الله قرار داد و صرافان وفادار به حزب‌الله را استخدام کرد. حسن مقلد از سی‌تی‌ای‌ایکس در نزد رییس بانک مرکزی لبنان حمایت کرد و روزانه از مشتریان صدها هزار دالر کمیشن دریافت کرد.

رایان مقلد، پسر بزرگ حسن مقلد در سال ۲۰۲۱ با محمد قاسم البزال، یکی از مقام‌های حزب‌الله، در مورد موضوعات مرتبط به امور مالی کار کرد. تا أواسط ۲۰۲۲ رایان مقلد و برادرش رانی مقلد از جملهٔ چندین نفری بودند که پدرشان آنان را به تبادلات نقدی به کفالت از سی‌تی‌ای‌ایکس با بانک مرکزی لبنان، صلاحیت داده بود.

رایان مقلد به دلیل کمک مادی، حمایت مالی، یا ارایه خدمات مالی، مادی یا تکنالوژی و یا هم فراهم آوری کالا یا خدمات به حمایت از حسن مقلد شناسایی شده است. حسن مقلد شخصی است که دارایی و منافع وی در دارایی بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ مسدود شده است. رانی مقلد به این خاطر شناسایی شده است که به گونهٔ‌ مستقیم یا برای یا به نمایندگی از سی‌تی‌ای‌ایکس عمل یا تظاهر کرده است. اموال و منافع وی در اموال بر اساس ضمیمهٔ فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ مسدود شده است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده گفت: "با آنکه [حسن] مقلد تلاش می‌کند که چهرهٔ خود را به عنوان یک متخصص أمور مالی و اقتصاددان حفظ کند در واقعیت امر او یک تاجر فرصت‌طلب است که از مردم رنج‌دیدهٔ لبنان برای حمایت مالی از سازمان تروریستی حزب‌الله و حتا کمک به تدارک تسلیحاتبه این سازمان سواستفاده می‌کند. شناسایی این افراد هشدار دیگر به کسانی است که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند و نیز اینکه ایالات متحده به حسابگیری از چنین اعمال ادامه خواهد داد."

XS
SM
MD
LG