Accessibility links

Breaking News

روز جهانی زمین ۲۰۲۳


تاریخ ۲۲ اپریل روز جهانی زمین است، این روز فرصتی برای تجلیل از طبیعت، بازتاب تاثیرات که انسان‌ها بر محیط زیست برجا می‌گذارند و تصریح حمایت ما برای حفاظت از محیط زیست است.

تجلیل از این روز، ریشه در خشم عمومی نسبت به تخریب فاحش محیط زیست در سراسر کشور و نبود ارادهٔ سیاسی برای انجام کاری در مورد آن دارد. گیلورد نلسن، سناتور پیشین امریکایی و فعال محیط زیست، به این نتیجه رسید که تا زمانی که مردم به قدر کافی ابراز خشم نکنند، کاری در این زمینه انجام نخواهد شد، لذا او برای بار نخست تجلیل از روز زمین را به تاریخ ۲۲ اپریل ۱۹۷۰ ترتیب داد.

مونیکا میدینا، معاون وزارت خارجهٔ ایالات متحده در امور اقیانوس‌ها، محیط زیست بین‌المللی و امور علمی گفت:

" این برههٔ مهمی برای کشور ما بوده است که به ارزیابی و انجام کارهای بیشتر بپردازیم تا در واقع از محیط زیست حفاظت کرده باشیم."

میدینا گفت: "روز زمین لحظهٔ مهم برای ما است تا مکث کرده و در این مورد فکر کنیم که محیط زیست برای کیفیت زندگی، اقتصاد و صحت انسانی ما چقدر مهم است... شعار امسال سرمایه گذاری در سیاره ما است که نمی‌شود مهمتر از این باشد. ایالات متحده تلاش بسیار سرسختانه دارد تا در بخش‌هایی چون پارک‌ها و ساحات حفاظت شده، کیفیت آب، حفاظت، همه راه‌هایی که کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد، تغییر زیرساخت‌های انرژی و تمام اهداف ما که [انرژی] بیشتر و بیشتر تجدیدپذیر باشد، سرمایه گذاری‌های خود را افزایش دهد."

میدینا که به عنوان نمایندهٔ ویژهٔ ایالات متحده برای تنوع زیستی و منابع آب نیز ایفای وظیفه می‌کند، در ادامه افزود: "همهٔ این [تلاش‌ها] نه تنها به ایجاد سود بسیار زیاد برای بهبود کیفیت زندگی منجر شده، بلکه باعث بهبود مشاغل و اقتصاد نیز می‌شود...ساحات جدید حفاظت شده، هم در خشکه و هم در اقیانوس. . . راه‌های کلیدی است که بر اساس آن حکومت در زمینهٔ حفاظت از سیاره و محیط زیست ما پیشرفت می‌کند."

او گفت: "ما بر زیربنا‌های سبز سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا سواحل و کشورمان را در برابر تغییر اقلیم و اوضاع وخیم جوی، مقاوم‌تر کنیم. تمام پولی را که بر اساس قانون زیربناها مصرف می‌کنیم، به این خاطر است که زیربناهای خود را به روش‌هایی بهبود ببخشیم که از رهگذر محیط زیست بسیار زیاد سودمند باشد. و ... ما زیربناهای انرژی خود را تغییر می‌دهیم تا بیشتر به انرژی‌های تجدیدپذیر وابسته باشیم که پاک و سبز است."

میدینا گفت: "اجازه دهید که در روز زمین،‌ به خاطر بسپاریم که محیط زیست ما به پیمانهٔ گسترده کیفیت موجودیت مان را مشخص می‌کند. اگر محیط زیست پاک و صحی نداشته باشیم،‌ واقعاً خود را حفظ کرده نتوانسته و به آن کیفیتی که می‌خواهیم زندگی نمی‌توانیم."

XS
SM
MD
LG