Accessibility links

Breaking News

روز جهانی غذا سال ۲۰۲۱


شانزدهم اکتوبر روز جهانی غذا است؛ روز اقدام در برابر گرسنگی. در این روز در سال ۱۹۴۵ سازمان زراعت و غذا ملل متحد بنیاد گذاشته شد. به هدف آگاهی دهی در مورد گرسنگی و سو تغذیه جهانی و چگونگی پایان بخشیدن این آفات، از این روز برزگداشت صورت می‌گیرد.

جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۶ سپتمبر در جریان سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد گفت که ایالات متحده آمادهٔ کمک است.

"در زمانی که تقریباً در هر سه نفر، یک نفر در جهان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارد - مواد غذایی کافی در همین سال گذشته - ایالات متحده تعهد می‌کند که شرکای خود را برای پاسخگویی فوری به سوی تغذیه و برای تضمین این که ما بتوانیم جهان را به گونهٔ ثابت برای دهه‌های آینده غذا بدهیم، گردهم بیاورد. در این راستا، ایالات متحده برای ختم گرسنگی و سرمایه‌گذاری در سیستم غذایی در داخل و خارج، ۱۰ میلیارد دالر را تعهد می‌کند."

این سرمایه‌گذاری چندین ساله، تغییر و تبدیلی سیستم‌های غذایی از طریق نوآوری؛ زیربنا‌های بهبود یافته را برای دسترسی به مواد غذایی و فرصت‌های همه‌شمول بازار؛ برنامه‌های اولویت‌دهی به نیازمندی‌های زنان و کودکان؛ بهبودی تغذیه؛ کاهش ضیاع و از بین رفتن مواد غذایی و کاهش شدت و پذیرفتن تغییرات اقلیمی را در داخل کشور ما و جهان ترویج خواهد کرد.

انتونی بلینکن، وزیر خارجهٔ ایالات متحده گفت: "ما به ترویج پالیسی‌ها بر اساس علم برای رسیدگی به تغییر اقلیم، سیستم‌های با ثبات مواد غذایی و تغذیه و امنیت مواد غذایی در جهان متعهدیم."

"این حیاتی است که ما در بخش کاهش گرسنگی؛ ترویج به اصطلاح "اقلیم-هوشمند" طرزالعمل‌های زراعتی؛ توانمندسازی زنانی که بیش از ۴۰ در صد نیروی کار زراعت جهانی را تشکیل می‌دهند، اما در زمان مالکیت زمین و مواشی، دسترسی به کردیت، روش عادلانه و اشتراک در روند تصمیم‌گیری با تعصب گسترده مواجه اند، سرمایه‌گذاری کنیم. اگر حقوق اساسی بشری مردمی نقض شود. که کار‌ اساسی را انجام می‌دهند، ما نمی‌توانیم به ظرفیت کامل سیستم غذایی جهان دسترسی پیدا کنیم."

رییس جمهور بایدن گفت که ایالات متحده "به گونهٔ متداوم در بخش معاونت‌های بشری، فراهم‌آوری غذا، آب، سرپناه، مراقبت‌های فوری صحی و سایر کمک‌های حیاتی به میلیون‌ها انسان نیازمند، بزرگترین اعانه‌دهندٔ جهان خواهد بود".

XS
SM
MD
LG