Accessibility links

Breaking News

Bambara Editorial Ameriki Fanga Ka Laseliw STATE DESIGNATES TWO AL-SHABAAB LEADERS AS TERRORISTS


TITLE: STATE DESIGNATES TWO AL-SHABAAB LEADERS AS TERRORISTS

DATE: 12/10/2020

LEGACY_CODE:0-21582

BYLINE: Editorial

AMERIKI JAMANA BƐ WILIKAJƆ LA AL QAIDA NI AKA DƐMƐ BAGA KOJUGU KƐLA, INA FƆ AL-SHABAAB NOFƐ. A MA MIN KOSƐBƐ, AMERIKI JAMANA KA KƐNƐMA KOW ŊANABƆ KANTIGUI SOBA YE AL-SHABAAB ŊƐMƆKƆ ABDULLAHI OSMAN MOHAMED ANI MAALIM AYMAN, KƐ NIJUGUYA WALEYA BAKA YE DINƐ TOKOLA DUNIYA KONONLA.

ABDULLAHI OSMAN MOHAMED, MUN BƐ WELE KO " INGENEER ISMAIL", YE AL-SHABAAB KA BALIKU BAYE FODOW GILANI ANI U LAWALEYALI KOLA. ALE DEYE AL-SHABAAB EMIR KA KANKƆRƆ SIGUI BAKA YE ANI AL-SHABAAB KA KUNANFONIN JINSIN BAKA YE, NI U KO , AL-KATAIB.

MAALIM AYMAN YE AL-SHABAAB BOLOFARA DƆ ŊƐMAN YE, MUN BE WELE KO JAYSH AYMAN, NI AYE YE, NIN KƐNƐ KARABA DANKARILI KƐ KENYA ANI SOMALI JAMANAW LA. AYMAN DE YE JANVIYE SAN 2020 DANKARILI MUN KƐRA SIMBA SARDASU DAKA YƆRƆ LA , NI A BƐ, MANDA BAY LA, MUN YE AMERIKI SARDASU MƆKƆ KELEN BONIN A NIN LA ANI KILEMA KƐLA MƆKƆW FILA.

AL-SHABAAB SUGANDIRA KA KƐ KOJUGU KƐLA JƐKULU WALEYALI YE DINƐ TƆKƆLA, MARSI KALO SAN 2008, BƐ DANKARI LA ALIBI BEN, LAKANA, ANI BASIKI LA SOMALI ANI KENYA JAMANAW LA.

AMERIKI JAMANA KA KƐNƐMA ŊANANBƆ SOBA KANTIGUI, MIKE POMPEO KO AKA LASELI SƐBEN FURA DOLA, " AMERIKI JAMANA WILILEN DO YASA KA FU SIRI AL-SHABAAB KA NAFOLO DAKABALI SƆRƆ SIRAW LA, KA FU SIRI AKA DANKARILIW LA FASO JAMAW KAN, ANI KA SOMALIE FOROBA JAMANA KƆ KƆRƆMA DO YASA AKA FU SIRI NIJUYA WALEYALI LA DINƐ TƆKƆLA".

NI TISE KA KƐ " FO AN KA BARA KƐ NI A JƐ ŊONKONW YE YASA KA NIJUYA WALEYALI DINƐ TƆKƆLA JƐKULU JOLO KARI, ANI KA U FANGA ANI UKA MARA NAKASI FARAFINA KONRON YANFA BOLOKAN.

KA DA NUNU KA SUNGANDILIKAN, A DAKA LEN TƐ, AMERIKI JAMANADEN SI KA KOW KƐ NI MOHAMED ANI AYMAN YE. U BOLOLA FIN O FIN WALEMA BOLOLA FINW TON'NON MUN BƐ AMERIKI JAMANA KA MARA KONON BƐ MINƐ LA.

KA FARA OKAN, KO JUGU DO, KA DABƆW AKAMA, KA DƐMƐ DO, WALIMA KA LAJƐ KA DƐMƐ DO AL-SHABAAB JƐKULU MAN.

NATHAN SALES, NI NIJUYA LAWALEYALI DINƐ TƆKƆLA KULU KƐLƐLI ŊƐMAN DO, KO NI SUNGANDILI NUNU DABƆRA YASA KA DAN KARI NINW KƐNƐ KARABA BƆLI DINƐ TƆKƆLA AMERIKI JAMANA KƆ KAN. " AN BIN A SEKO NI DONKO BƐ KƐ NI KƐLƐ LA, ŊANGUILIW DONRON TƐ, KUNANFONIN DILI FANA BALA, CIKAN SƐBENI BALILI, U BALILI DUGU TAKALA, ANI BARA KƐ ŊONKON LAKƆKƆLI YASA KA U MANKARA"

ŊƐMAN SALES KO, AMERIKI JAMANA " LABEN LEN KA DANKARI KƆKAN KOJUGU LAWALEM YALI JƐKULU FIN O FIN BI FƐ KA DANKARI AKA JAMANADENW LA, AKA KƆKAN NAFA SƆRƆW SIRAW LA, WALIMA A TERIW LA. AN KA LAƝINI YE NI SUGANDILI SEFEN KA DAN KARI AL-SHABAAB KA WALEYA JUGU LA DINƐ TƆKƆLA, WA BINA O DONRON DE KƐ."

XS
SM
MD
LG