Accessibility links

Breaking News

روز مارتین لوتر کنگ ۲۰۲۲


امریکایی‌ها در هر سومین دوشنبه ماه جنوری، به خاطرات کشیش داکتر مارتین لوتر کینگ جونییر ارجگذاری می‌کنند. داکتر کینگ کشیشی از ایالت جنوبی الباما و یک رهبر در مبارزه علیه نابرابری نژادی در ایالات متحده بود. اگر زنده بود، او به تاریخ ۱۵ جنوری ۹۳مین سالروز تولد خود را جشن می‌گرفت.

در جریان خشونت شایع علیه امریکایی‌های افریقایی‌نژاد که در تلاش تغییر یک سیستم موجود اپارتاید در برخی از مناطق ایالات متحده بودند، داکتر کینگ، جنبش حقوق مدنی را رهبری کرد که بر تظاهرات عاری از خشونت تمرکز داشت. داکتر کینگ که شدیداً تحت تاثیر مهاتما گاندی قرار داشت،‌ شش اصلی را ایجاد کرد که اقدامات تظاهرات حقوق مدنی او را در حالی هدایت کرد که آنان تحریم‌های گسترده، تحصن‌ها، راهپیمایی‌های صلح‌آمیز و سایر فعالیت‌های عاری از خشونت نافرمانی‌های مدنی را راه اندازی کردند. او جزییات این اصول را در کتاب "گام بلند به سوی آزادی" خود درج کرده است.

اصل نخست می‌گوید که عدم خشونت مسیر زندگی برای مردم شجاع و مقاومت در مقابل بدی است.

دوم،‌ عدم خشونت در تلاش کسب دوستی و درک بوده و رستگاری و مصالحه را ایجاد می‌کند.

سوم، عدم‌خشونت در پی شکست بی‌عدالتی است، نه مردم، به خاطری که می‌پذیرد که بدکاران، انسان‌های بد نیستند بلکه خود شان قربانی اند.

اصل چهارم می‌گوید که رنج‌بردن می‌تواند بیاموزاند و تغییر دهد و رنج‌کشیدن را بدون انتقامجویی می‌پذیرد. رنج‌بردن تحمیلی احتمالات آموزشی و تغییراتی را در خود دارد.

بر اساس اصل پنجم، عدم خشونت به عوض نفرت، محبت را انتخاب می‌کند.

اصل ششم عدم خشونت می‌گوید که کاینات طرفدار عدالت است. کمتر از یک هفته، پیش از مرگ‌اش، او اعلام کرد که "ما باید چیره شویم زیرا کمان کاینات اخلاق طویل است، اما به سوی عدالت می‌خمد". [نوت: ۳۱ اپریل ۱۹۶۸ در کلیسای جامع واشنگتن دی سی]

عالی‌ترین دست آورد جنبش حقوق مدنی و داکتر کینگ در سال ۱۹۶۴ کسب شد، زمانی که قانون حقوق مدنی تصویب شد؛ قانونی که تفکیک‌نژادی در اماکن عامه و تبعیض در اشتغال بر اساس نژداد،‌رنگ، دین، جنیست یا سکونت اصلی، غیر قانونی اعلام شد.

داکتر کینگ ۳۹ سال داشت که به تاریخ چهارم اپریل ۱۹۶۸ به ضرب گلوله ترور شد. اما میراث او زنده است. در جریان یک دههٔ دیگر، قوانین جدایی طلبی لغو شد و امروز تعبیض یک اهانت و جرم قابل مجازات است.

زندگی داکتر مارتین لوتر کینگ ممکن از زیر لنز اعلان خودش ارزیابی شود که گفته بود "اندازهٔ‌ نهایی یک مردم جایی نیست که او در زمان راحتی و آسودگی می‌ایستد، مگر جاییکه او در زمان چالش و منازعه ایستاد می‌شود. "

او جاویدان خواهد بود.

XS
SM
MD
LG