Accessibility links

Breaking News

امریکا به بازی‌های المپیک بیجنگ دپلومات نمی‌فرستد


جین ساکی، سخنگوی قصر سفید گفت "ادارهٔ بایدن با در نظر داشت کشتار عام و جرایم علیه بشریت جمهوری خلق چین در شین‌ژیانگ و سایر نقض حقوق بشری، به بازی‌های المپیک و پاراالمپیک ۲۰۲۲ بیجنگ هیچ دپلومات یا نمایندهٔ رسمی نخواهد فرستاد." اما او افزود که ورزشکاران امریکایی در بازی‌های زمستانی اشتراک خواهند کرد "تیم ایالات متحدهٔ امریکا حمایت کامل ما را با خود خواهد داشت".

او توضیح داد که " نمایندگی رسمی یا دپلوماتیک ایالات متحده با این بازی‌های[ المپیک و پاراالمپیک] به گونهٔ معمول، در جریان نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری خلق چین و قساوت‌ها در شین‌ژیانگ، برخورد خواهد کرد. ما چنین نمی‌توانیم."

در منطقهٔ شین‌زیانگ در حدود ۱۴ میلیون اویغور زیست دارد که عمداً مسلمان اند و سایر اقوام و اقلیت دینی نیز در میان شان اند که همه به زبان ترکی صحبت می‌کنند. در تازه‌ترین گزارش حقوق بشر وزارت خارجهٔ ایالات متحده آمده است که کشتار‌عام و جرایم علیه بشریت به گونهٔ مداوم علیه اویغور‌ها و اعضای سایر اقوام و گروه‌‌های اقلیت دینی در شین‌ژیانگ جریان دارد. این جرایم شامل، به زندان افگندن‌های مستبدانه یا سایر محرومیت شدید آزادی فزیکی بیش از یک میلیون ملکی؛ عقیم سازی جبری، سقط اجباری جنین و تطبیق مقید پالیسی‌های کنترول تولید مثل؛ تجاوز جنسی؛ شکنجه؛ کار اجباری؛ و تحمیل شدید محدودیت آزادی دین یا باور و آزادی تحرک است.

بیش از یک میلیون اویغور و سایر اعضای گروه‌های اقلیت عمداً مسلمان در کمپ‌های فراقانونی نگهداری می‌شوند و دو میلیون دیگر زیر تعلیمات به اصطلاح "آموزش‌مجدد" قرار دارند.

جین ساکی سخنگوی قصر سفید افزود که جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده به شیجینپنگ، رییس جمهور چین واضح کرده است که ایالات متحده برای ترویج حقوق بشر در چین و فراتر از آن، تعهد بنیادی دارد. "نفرستادن نمایندهٔ دپلوماتیک به [بازی های المپیک و پاراالمپیک بیجنگ] رساننده همین پیام است."

XS
SM
MD
LG