Accessibility links

Breaking News

Etats-Unis endimi lisusu kosala elongo na Conseil ya makoki mabomoto ya ONU


스위스 제네바에서 제 37차 유엔인권이사회(UNHRC) 총회가 열리고 있다.
스위스 제네바에서 제 37차 유엔인권이사회(UNHRC) 총회가 열리고 있다.

Le 8 février, Secrétaire d’Etat Antony Blinken asakolaki bozongi ya Etats-Unis na kosala elongo na Conseil ya makoki maboto ya ONU, to CDH to HCDH / UNCDH.

Etats-Unis ekokoba kosala mpo na politiki ya bapaya eye evanda likolo lya démocratie, makoki ma bomoto, mpe bokokani. “Bosaleli ya makoki ma mabato banso bozali likambo lya litomba ya emoniseli eye mpe, mpo na yang, président [Biden] apesi mitindo na départemenet d’Etat kozonga na misala, sika mpe na makasi, na Conseil ya makoki ma bomoto ya ONU,” Secrétaire d’Etat (ministère ya mambi ya Babaya) Blinken alimboli na liyebisi.

Kaka na ngonga moko wana, Secrétaire d’Etat Blinken andimi ete Conseil ya makoki ya bomoto ezali “na bosenga ya mbongwana ya linaka lya yango, ya bayi bazali na kati, mpe kotia mayele na maye masengli kosala, kati yango kosalela miko mibale mpo na Israël.” Nzoka nde, alobi: “bolongwi na biso na juin 2018 esalaki eloko moko te mpo na kopesa makasi na mbongwana ya makasi, kasi na esika na yango ekelaki bozangi ya bokambi ya Amerika, boye bikolo bizali na manaka ya bokonzi ya makasi bimekaki kosalela mpo na bolamu na bango moko.”

Etats-Unis endimaka ete lolenge lolamu ya kobongisa misala mya HCDH ezalu kosala wuto kati na yango, elobi molobeli Price :

(ACT 1 0:15 DALET/POLICY/ACTUALITIES) “Ntango esalaka lokala ebongisama, Conseil ekoki kozala esaleli ya makasi mpo na komatisa bonsomi ya loboko, kobatela makoki ma basi, ma bilenge basi, ma ba LGBTQUI+ (baye babalanaka basi na basi to mibali na mibali), mpe masanga masusu matiama pembeni – ntango ekozala kotombolaka mokumba ya baye babukaka makoki ma bomoto na mokili.” (END ACT)

Komizongisa na mosala kati na HCDH ezali kosalama na Genève, epayi wapi Misala mya Etats-Unis misilaki kobanda kokota na makita mya mambongisi ma Conseil mpe na bokutani ya mbalakaka mpo na makambo mazali na Birmanie.

“Mpo na ntango eye,” eyebisaki molebeli Price, “kotiama na misala yango ekosalama bo’ batali, yango ekopesa biso nzela ya kozwa maloba na Conseil, kozala kati na masolo, mpe kosala elongo na baninga.”

Lokola Secrétaire Blinken abetaki sete, “Tozali kondima mpenza ete soki Etats-Unis emikotisi mpenza mpo na kosala na Conseil, elongo na basungi ba biso mpe baninga ba biso, mbongwana elamu ekoki kosalama.”

Anncr: That was an editorial reflecting the views of the United States Government.

XS
SM
MD
LG