Accessibility links

Breaking News

Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ nguyện vọng dân chủ của người dân Venezuela


Nicolas Maduro đọc diễn văn trước quốc hội. Hoa Kỳ không công nhận ông là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela.
Nicolas Maduro đọc diễn văn trước quốc hội. Hoa Kỳ không công nhận ông là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela.

Quốc hội năm 2015 do phe đối lập lãnh đạo đã bỏ phiếu chấm dứt nhiệm kỳ đối với chính phủ lâm thời được thành lập sau cuộc bầu cử tổng thống gian lận của Nicholas Maduro.

Xã luận phản ánh quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ:

Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ nguyện vọng dân chủ của người dân Venezuela và công nhận Quốc hội năm 2015 là định chế được bầu cử dân chủ cuối cùng ở Venezuela ngày nay.

Vào cuối tháng 12, Quốc hội năm 2015 do phe đối lập lãnh đạo đã bỏ phiếu chấm dứt nhiệm kỳ đối với chính phủ lâm thời được thành lập sau cuộc bầu cử tổng thống gian lận của Nicholas Maduro.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói với các phóng viên: “Các thành viên của Quốc hội đều có nguyện vọng dân chủ của người dân Venezuela. Đó cũng là trọng tâm trong cách tiếp cận của chúng tôi.”

Người phát ngôn Price nói: “Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của phe dân chủ đối lập nhằm khôi phục các thể chế dân chủ và chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela ngay cả khi chế độ Maduro tiếp tục đàn áp, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Venezuela và thúc đẩy các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở Venezuela phù hợp với mong muốn và ước nguyện của người dân Venezuela.”

Người phát ngôn Price lưu ý rằng mặc dù Hoa Kỳ can dự với chế độ Maduro liên quan đến các lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ - đặc biệt là những người Mỹ bị giam giữ sai trái – nhưng cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với Nicholas Maduro vẫn không thay đổi. “Ông ấy không phải là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Chúng tôi công nhận Quốc hội 2015.”

Người phát ngôn Price nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi các lệnh trừng phạt đối với chế độ Maduro, như chúng tôi đã tuyên bố trước đây, dựa trên những gì chúng tôi thấy từ chế độ Maduro trong việc thúc đẩy triển vọng cho Người dân Venezuela đạt được nguyện vọng dân chủ của họ.”

Người phát ngôn Price gọi các cuộc họp vào tháng 11 năm 2022 tại Mexico City giữa chế độ Maduro và phái đoàn đàm phán Cương lĩnh Thống nhất đối lập là một “chuyển động tích cực.”

Người phát ngôn Price nói: “Tất nhiên, chúng tôi muốn thấy nhiều tiến bộ hơn nữa để người dân Venezuela có thể hiện thực hóa nguyện vọng dân chủ của họ. Để đạt được mục tiêu đó, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với Quốc hội 2015 và các chủ thể dân chủ có cùng chí hướng khác ở Venezuela “để hỗ trợ người dân Venezuela trong khát vọng dân chủ, pháp quyền và thịnh vượng ở đất nước của họ.”

Xã luận phản ánh quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ.

XS
SM
MD
LG