Accessibility links

Breaking News

ارج‌گزاری به آزادی مطبوعات


دیمیتری موراتوف (راست) و ماریا رسا، دو خبرنگار برندۀ جایزۀ صلح نوبل ۲۰۲۱‍
دیمیتری موراتوف (راست) و ماریا رسا، دو خبرنگار برندۀ جایزۀ صلح نوبل ۲۰۲۱‍

مطبوعات آزاد و مستقل دولت‌ها را حسابده نگه‌داشته، سواستفاده از قدرت و فساد را افشا کرده و برای حصول اطمینان از اینکه مردم به خوبی آگاه باشند، کمک می‌کند. در بسیاری از کشورها، خبرنگاران به دلیل گزارش‌های شان با خشونت یا زندان مواجه می‌شوند.

به منظور قدردانی از کار مهمی که خبرنگاران در زمینۀ آزادی بیان انجام می‌دهند، جایزه صلح نوبل امسال به دو خبرنگار اعطا شد: ماریا رسا از فیلیپین و دیمیتری موراتوف از روسیه.

جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده در بیانیه‌ای برای ارج‌گزای به برندگان جایزۀ صلح نوبل امسال گفت: "مانند بسیاری از خبرنگاران در سراسر جهان، رسا و موراتوف به گونۀ خستگی ناپذیر و بدون ترس واقعیت‌ها را دنبال کردند. آنان تلاش کردند تا سواستفاده از قدرت را بررسی و فساد را افشا کنند و خواستار شفافیت شدند. آنان در تاسیس رسانه‌های مستقل و دفاع از آن در برابر نیروهایی که در پس خاموش کردن [صدای رسانه‌ها] اند، مستحکم بوده اند."

رسا و موراتوف، مانند بسیاری از خبرنگاران همکار خود، بهای تعهد خود به گزارش‌دهی حقایق را پرداخته اند. آنان هدف تهدیدهای مداوم، آزار و ارعاب، اقدامات کاذب قانونی، و حتا در خصوص موراتوف، مرگ همکارانش، بودند.

ایالات متحده تهدیدها، آزارو خشونت هایی را محکوم می‌کند که خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ها را به خاطر کار حرفه‌ای شان، هدف قرار می‌دهد. این تهدیدها، به طور فزاینده‌ای، توسط دولت‌ها فراتر از مرزهایشان رسیده است، از جمله از طریق سواستفاده از ابزارهای نظارت دیجیتلی که ارتباطات و محل بود و باش خبر‌نگاران را ردیابی می‌کند تا توانایی خبر‌نگاران را برای گزارش‌دهی در بارۀ فساد یا سرکوب‌گری دولتی محدود کند. اعضای مطبوعات نباید به خاطر انجام وظیفۀ شان مورد تهدید، آزار و اذیت و حمله فزیکی قرار گیرند یا هم بازداشت شوند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: "اکنون، بیش از هر زمان دیگری، ما باید در برابر افزایش استفاده از حملات فزیکی، آزار آنلاین، تهدید اقامۀ دعوا و فشارهای متصدیان [امور] که برای خاموش کردن صدای رسانه‌ها در سرتاسر جهان به کار بسته می‌شود، ایستادگی کنیم."

ایالات متحده به حمایت از آزادی بیان عاری از محدودیت‌های بی‌مورد، به شمول آغاز برای دست‌اندرکاران رسانه‌ها ادامه داده و کسانی را که بر آزادی مطبوعات تهاجم می‌کنند، حسابده قرار خواهد دارد.

رییس جمهور بایدن گفت: "رسا، موراتوف و خبرنگارانی مانند آنان در سراسر جهان، در خط مقدم نبرد جهانی برای بیان حقایق قرار دارند. من، همراه با مردم در همه جا، از کار پیشگامانۀ آنان برای حفظ این مسیر سپاس‌گزارم."

XS
SM
MD
LG