Accessibility links

Breaking News

شناسایی پنج تسهیل کنندۀ القاعده در ترکیه منیحث دهشت افگن


ایالات متحدۀ امریکا، هر از گاهی، افراد مشخصی را به عنوان عناصر حیاتی عملیات سازمان‌های دهشت افگن شناسایی می‌کند. سپس، حکومت ایالات متحده بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و آن گونه که این فرمان تعدیل شده باشد، نام چنین افراد را در فهرست ویژۀ افراد مشخص شده درج می‌کند. دارایی‌های این افراد که در دسترس ایالات متحده باشد منجمد می‌شود. هیچ شهروند یا شرکت ایالات متحده با چنین افراد وارد معامله شده نمی‌توانند. این روشی است که ایالات متحده با آن شبکه‌های حمایت کنندۀ مالی به دهشت افگنان و سازمان‌های دهشت افگنی را مختل می‌کند.

در اواسط سپتمبر، ایالات متحده پنج حامی القاعده را مشخص کرد که در ترکیه فعالیت داشتند و با فراهم آوری طیفی از تسهیلات مالی و مسافرتی، در فعالیت‌های شریر این گروه دهشت افگن سهم می‌گرفتند.

اندریا گاکی، رییس بخش کنترول دارایی‌های خارجی در وزارت مالیۀ ایالات متحده گفت: "این تحریم‌های هدفمندانه، تعهد خلل ناپذیر ایالات متحده را در زمینۀ قطع حمایت مالی به القاعده برجسته می‌کند. با شرکای خارجی خود، به شمول ترکیه، به کار ادامه خواهیم داد تا شبکه‌های حمایت مالی القاعده را برملا و مختل کنیم."

مجدی سلیم متولد مصر، وکیل مدافع مستقر در ترکیه یکی از تسهیل‌کنندگان اصلی فعالیت‌های القاعده در ترکیه است. افزون بر انجام دیگر وظایف برای این گروه دهشت افگن، او به صفت راهنمای مالی در درون شبکۀ القاعده در ترکیه عمل می‌کند.

محمد نصرالدین الغزلانی یک شهروند مصر است و از دیرزمان تسهیل کنندۀ مالی القاعده مستقر در ترکیه می‌باشد. او رهنمای مالی مستقر در ترکیه است که برای حمایت از القاعده، انتقالات پول نقد را انجام داده است.

نورالدین مصلحان، شهروند ترکیه و تسهیل کنندۀ القاعده مستقر در ترکیه است. او با رهبری ارشد القاعده تماس داشته و برای ایجاد ارتباطات مستقیم با افراطی‌های القاعده کار کرده است.

جبراییل گوزل، شهروند دیگر ترکیه است که با نورالدین مصلحان کار کرده و به عنوان بخشی از تلاش‌های مصلحان برای حمایت از القاعده، به وی حمایت مادی فراهم کرده است.

سونیر گورلین، شهروند ترکیه و مستقر در آن کشور، یک افراطی القاعده و تسهیل کنندۀ مالی این شبکه است. او به یک افراطی خشن دیگر القاعده در زمینۀ آمادگی برای سفر حمایت فراهم کرده است.

انتونی بلینکن، وزیر خارجۀ امریکا گفت: "ایالات متحده در زمینۀ تشخیص، برملاسازی و اخلال شبکه‌های حمایت مالی القاعده، به کار نزدیک با تمام شرکا و متحدان خود، به شمول ترکیه، ادامه خواهد داد. ما به این شبکه‌ها نظارت هوشیارانه خواهیم داشت تا مانع سواستفادۀ آنان از سیستم مالی جهانی و ایجاد سرمایه برای فعالیت‌های دهشت افگنی شویم."

آقای بلینکن در بیانیه‌ای گفت: "ایالات متحده قربانیان حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ و سایر توطیه‌های القاعده در سراسر جهان را هرگز فراموش نخواهد کرد. ما به هدف قرار دادن کسانیکه در صدد آسیب وارد کردن به ایالات متحده، شهروندان ما و علایق مان است، ادامه خواهیم داد."

XS
SM
MD
LG