Accessibility links

Breaking News

جونتینت ۲۰۲۳


USA-BIDEN/
USA-BIDEN/

به تاریخ ۱۹ جون، امریکایی‌ها از جونتینت تجلیل می‌کنند،‌ این روز رخصتی حایز اهمیت منحصر به فرد برای امریکایی‌های افریقایی‌تبار است. این روز یادآور روزی نیست که اعلامیهٔ رهایی رسماً صادر شد – تاریخ صدور این اعلامیه اول جنوری ۱۸۶۳ است. نه هم این روز یادبود از ششم دسمبر ۱۸۶۵ است که در آن تعدیل ۱۳ قانون اساسی ایالات متحده منظور شد و بر اساس آن برده‌داری در سرتاسر امریکا، سرانجام منسوخ شد.

در عوض، این مناسبت تجلیل از روزی است که در آن منزوی ترین جمعیت بردگان پیشین که در جزیرهٔ گالوستون ایالت تکزاس زندگی می‌کردند،‌ خبر شدند که دیگر آزاد اند. آن روز ۱۹ جون ۱۸۶۵ بود.

یک سال بعدتر، به تاریخ ۱۹ جون ۱۹۶۶ نخستین جونتینت در تکزاس تجلیل شد و این جشن به زودی در جنوب ایالات متحده گسترش یافت. امروز، جونتینت به مثابهٔ دیرینه‌ترین رخصتی امریکایی‌های افریقایی تبار تلقی می‌شود.

با اینحال، ۱۵۶ سال را در برگرفت تا اهمیت جونتینت جون ۱۸۶۵ رسماً پذیرفته شود. به تاریخ ۱۷ جون ۲۰۲۱، جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، با توشیح قانون روز ملی آزادی جونتینت، این روز را رخصتی فدرال اعلام کرد.

جو بایدن گفت: "برای من،‌ اعلام کردن جونتینت به عنوان روز رخصتی فدرال تنها یک حرکت نمادین نبود. این بیان حقیقت برای این کشور است که منشای گناه اصلی برده‌داری را تصدیق کند."

بایدن گفت: "برای درک جنگی که هرگز برای آن مبارزه نشده است – اینجا بحث در مورد اتحادیه نبود، بلکه اساساً در مورد کشور و آزادی بود. یادبود از اعلامیه آزادی نه اینکه فقط یک سند باشد. این جوهر آزادی را تسخیر کرد که تمام کشور را بر انگیخت. این ثابت کرد که برخی اندیشه‌ها بسیار نیرومند اند؛ نمی‌توان آن را انکار کرد. این تنها یادآور وعدهٔ امریکا که از نظر خدا است، اینکه همهٔ مان یکسان ‌آفریده شده ایم و شایان آنیم که در تمام زندگی با ما یکسان رفتار شود."

جونتینت هم پایان شب دراز و دشوار بردگی و انقیاد است و هم نویدبخش صبح روشن‌تری که در راه است.

XS
SM
MD
LG