Accessibility links

Breaking News

Kotombola ba Ecosystèmes digital ya bokengi


Na masque na elongi mpo na komibatela na COVID-15 bato baike bazali koleka liboso lya elombo ya 5G na Exposition na Beijing, Chin 17 septembre 2020. (AP Photo/Ng Han Guan)
Na masque na elongi mpo na komibatela na COVID-15 bato baike bazali koleka liboso lya elombo ya 5G na Exposition na Beijing, Chin 17 septembre 2020. (AP Photo/Ng Han Guan)

Lolenge ya Génération ya mitano ya technologie mpo na réseau to nzela ya celllaire ya bande ya monene, to 5G, eye ezali kopanza ma mokili wuto mobu moelki, ezali monene koleka 4G ekitani na yango.

Elingi koloba 5G ekoki komema ba téléphones portables (“tshombo”) mpe Internet komeka ba applications/programmes na Internet ekoki kozala mpo na biloko mpe machine na machine ya communication.

Kasi, bomati ya motango ya sango (informations to données) eye 5G ezali kopesa nzela na large bande elingi mpe koloba ete ekofungola mpe ekuke na bitumba. “Ntango ba technologies lokola 5G ezali kopesa nzela na ba opportunités (mabaku) mingi, ezali mpe kokolisa makama mawuti na bikolo mpe ba compagnies ya malamu te, mingi mpenza eye esimbami na mbulamatari ya bokonzi ya nkanza lokola Parti communist ya Chine,” elobi Sous-secrétaire d’Etat ya Bokoli ya nkita, Erngie, mpe Environnement Keith Krach na Forum y aba Affaires Indo-Pacifique.

Motuna ezali, elobi Sous-secrétaire Krach, nani tokoki kondima na basali ba biso ya information, ba clients ba biso ya ba données ya kobomba, mpe ba propriétés intellectuelles ya biso ya motuya? “Ezali te compagnie lokola Huawei, eye ezali mokuwa ya mokongo ya bokengi ya ekolo ya Parti communiste Chinois. Ezali mpe te ekolo esali ma Mokona ya Misala mya bokengi ya mboka milobaka ete companie inso ya Chine, eye ezali ya l’Etat to misusu, to mwana na ya mboka Chine nyonso asengami kopesa information, propriété ya technologie inse, propriété intellectuelle inso, to donnée inso soki Parti communiste Chinois esengi yango.”

Yango wana na sanza ya mwambe, Secrétaire d’Etat Pompeo abandaki Clean Network (Réseau ya peto), makasi ma Département d’Etat mpo ma kobatela vie privée (bomoi ya kobombana ya moto inso), propriété intellectuelle, mpe bokengi ya mboka na bokoti ya bato mabe, lokola Parti communiste Chinois.

“Clean Network ezali lolenge ya bwanya ya kopesa eyano na makama makoya mikolo mikoya na ba données ya vie privée, bokengi ya makoki ma bomoto, mpe boyokani na kondimama,” elobi Sous-Secrétaire Krach. “Ezali mosisa na mikano ya kondimama molongo epesi ndingisa, mpe emonani kozala bokokisi ya mibu mingi, mayele ya molende matongami na bokolisami ya boyokani ya koleka bikolo 49 bazali petwa, Telcos 170 ya petwa, mpe ba compagnies bakamba na mokili.”

“Biso banso -mbulamatari, bayi misala to mombongo, société civile, mpe nakanisi mingi mpenza bapanzi sango- tokoki kokoba kobongola makambo maye na mokongo ya bokonzi ya nkanza mpo na bolamu bwa bonsomi mpe bokengi. Bofulukisami ya kowumela bozali te soki bonsomi bozali te.”

Anncr: That was an editorial reflecting the views of the United States Government.

XS
SM
MD
LG