Accessibility links

Breaking News

Martin Luther King Günü 2022


Amerikalılar, her Ocak ayının üçüncü Pazartesi günü, güneydeki eyaletlerden Alabama’da Baptist kilisesinde rahiplik yapan ve ABD’deki ırksal eşitsizliğe karşı mücadeledenin lideri olan Doktor Martin Luther King Jr.'ı anıyor. King yaşasaydı 15 Ocak'ta 93’ncü doğum gününü kutlayacaktı.

Dr. King, ABD’nin bazı bölgelerinde fiilen uygulanan ayrımcılık sistemini değiştirmeye çalışan Afrika kökenli Amerikalılar’a karşı şiddetin yaygın olduğu yıllarda, şiddet içermeyen protestolara odaklanan bir medeni haklar hareketine öncülük etti.

Mahatma Gandhi’nin öğretilerinden güçlü bir şekilde esinlenen King, sivil haklar protestocularının toplu eylem boykotları, oturma eylemleri, barışçı yürüyüşler ve diğer şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemlerine rehberlik eden altı ilkeden oluşan bir prensip geliştirdi ve "Stride Toward Freedom" (Özgürlüğe Doğru Yürümek) adlı kitabında bunları ayrıntılarıyla anlattı.

Birinci ilke; siyasi amaçlara ulaşma uğruna barışçı taktikleri şiddete tercih eden bir doktrin olan şiddetsizlik, cesur insanlar için bir yaşam biçimi ve kötülüğe karşı bir direniş olduğunu belirtir.

İkincisi; şiddetsizlik dostluk ve anlayış kazanmayı amaçlar ve kefaret ve uzlaşma sağlar.

Bir sonraki; şiddetsizlik insanları değil adaletsizliği yenmeyi amaçlar, çünkü kötülerin kötü insanlar olmadığını, aynı zamanda kurban olduklarını kabul eder.

Dördüncü ilke; ıstırabın eğitebileceğini, dönüştürebileceğini ve acıların misilleme olmaksızın kabul edilebileceğini savunur. Kazanılmadığında, acının eğitici ve dönüştürücü olanakları vardır.

Beşinci ilkeye göre; şiddetsizlik nefret yerine sevgiyi seçer.

Şiddetsizlikle ilgili altıncı ilke; ahlaki evrenin adaletin tarafında olduğunu öne sürer. Ölümünden bir haftadan az bir süre önce, 31 Nisan 1968’de, King, Washington'daki Ulusal Katedral'de "Galip geleceğiz çünkü ahlaki evrenin yayı uzun, ama adalete doğru eğiliyor" diye konuştu.

Dr. King'in ve Medeni Haklar Hareketi'nin en büyük başarısı 1964'te halka açık yerlerde ayrımcılığı ve ırk, renk, din, cinsiyet veya ulusal köken temelinde istihdam ayrımcılığını yasaklayan Medeni Haklar Yasası'nın kabul edilmesi oldu.

Dr. King, 4 Nisan 1968'de bir suikastçının kurşunuyla öldüğünde otuz dokuz yaşındaydı. Ama mirası yaşıyor. Ölümünden sonraki on yıl içinde, ayrımcı yasalar yürürlükten kaldırıldı ve bugün ayrımcılık, karalanan ve yasal olarak cezalandırılabilir bir suç.

Dr. Martin Luther King'in hayatı, kendi inancının bakış açısından değerlendirilebilir: "Bir insanın asıl ölçüsü, rahat ve refah anlarında nerede durduğu değil, münakaşa ve mücadele zamanlarında nerede durduğuna bağlıdır."

Zaman King’in ne kadar haklı olduğunu göstermiştir.

XS
SM
MD
LG