Accessibility links

Breaking News

Mbeba na maponami mabe na Tanzanie  


President John Pombe Magufuli tazali kolapa ndayi mpo na kotikala na ebonga ya mokonzi ya mboka, Dodoma, Tanzanie, 5 novembre 2020.
President John Pombe Magufuli tazali kolapa ndayi mpo na kotikala na ebonga ya mokonzi ya mboka, Dodoma, Tanzanie, 5 novembre 2020.

Secrétaire d’état Mike Pompoe, akomaki na Twitter: “Tomitungisi mingi na sango elobeli mbeba ya maponami, bokangami ya bato botindami na politiki, mpe mobulu ntango ya maponi ma Tanzanie… Tosengi bakonzi kopesa mpenza eyango na mbeba mpe biso tokolandela malamu nungu ngungu elobeli bosaleli ya makasi na likolo na ba civil.”

“Mbeba eye ememi mituna likolo ya bolingi ya bakambi ba Tanzanie na maye matali dmocratie,” elobi molobeli molandi ya Département d’état Cale Brown.

Ntango Misala mya maponami ma Tanzanie misakoli président John Magufuli molongi ya maponami ma moknzi ya mboka, Etats-Unis etikali mpenza na mintungisi likolo ya mbano ya mbeba, bokangami bwa bato, mpe mobulu ntango ya bosakolami bwa bilembo.

Etats-Unis ezali kokoba kosenga bomipekisi ya ngambo inso mpe eyano na kimya nyonso na matata ya maponami.

Etats-Unis esengi mbulamatari ya Tanzanie kotosa makoki ma bomoto mpe bonsomi bwa likonzi ya banso, kati na yango bonsomi bwa maloba mpe ya kosangana mpe makoki ya koyanga na kimya, mpe botomboli bonsomi ya (kosalela) internet mpe bonsomi na bato kozwa sango ndenge esengeli.

Etats-Unis, na boyokani na basungi baye, ekokoba kotala bopekisa ya visa bo’ mokano molongobani, na ntina ya komemisa mokumba na baye bazali kosala mbeba ya makoki ma bomoto mpe bobebisi na maponami.

“Bana ba Tanzanie, lokola na mboka inso, basengeli na mbulamatari ya pole mpe ememaka mokumba, bokokani bwa bato banso liboso lya mibeko, mpe makoki ma kosalela bonsomi na bango na kozanga bobangi etumbu,” elobi molobeli molandi Brown.

Mpo boyokani USA-Tanzanie bofulukisama, ngambo inso ya misala mya politiki esengeli ezala mpe esalela makoki ma yango ma bomoto mpe bonsomi likonzi.

Anncr: That was an editorial reflecting the views of the United States Government.

XS
SM
MD
LG