Accessibility links

Breaking News

تجلیل از روز یادبود در ایالات متحده


در آخرین دوشنبه ماه می، امریکایی‌ها از آن منسوبان قوای مسلح ایالات متحده که در راه خدمت به کشورشان جان باخته اند، یادبود به عمل می‌آورند. این روز مناسبتی است تا از قربانی‌هایی که شمار اندک برای سود شمار بیشتر مردم انجام داده اند، یادآوری شده و بر سهم‌گیری آنان برای دفاع از کشورشان و آرمان‌های آن کشور، مهر تایید زده شود.

روزیادبود برای بار نخست در سال ۱۸۶۸، سه سال پس از پایان جنگ داخلی در امریکا، تجلیل شد. تجلیل این روز که زمانی هم به نام روز آذین یاد شد، به هدف بزرگداشت از کدام نبرد مشخص یا حتا جنگ نبوده بلکه در عوض هدف آن ترغیب شهروندان است تا قربانی‌های نظامیان کشته شده را به یادداشته و با گذاشتن گل و نوار تزیینی بر گور آنان، به این قربانیان جنگ ارج‌گذاری کنند. در نخستین مراسم تجلیل از روز یادبود حدود ۵۰۰۰ نفر گور ۲۰ هزار نظامی کشته شده در جنگ داخلی امریکا را که در گورستان ملی آرلینگتن در واشنگتن دی سی به خاک سپرده شده بودند، بدون درنظرداشت اینکه این نظامیان به کدام طرف جنگ نسبت داشته و در کدام جبهه جنگیده بودند، آذین بستند. این مناسبت به سنتی مبدل شد که سپس به سرتاسر کشور گسترش یافت.

امروز، مراسم یادبود در شهرها و شهرک‌ها در سرتاسر ایالات متحده با راه اندازی رژه‌ها در همکاری مشترک با کارکنان نظامی و اعضای سازمان‌های منسوبین پیشین نظامی، برگزار می‌شود. مردم در این روز به گورستان‌ها و آبدات یادبود از نظامیان پیشین می‌روند و شماری از آنان به یاد کشته شدگان جنگ لالۀ سرخ بر سینه می‌بندند. این سنت در جریان جنگ اول جهانی آغاز شد و مبدای آن شعری است که یک سرباز به یادبود از همسنگرش که در اوایل ماه می ۱۹۱۵ در شهر ایپری فرانسه کشته شده بود، سروده بود. در این فصل سال [می] لاله‌های سرخ بر دشت و دمن و نیز بر گور سربازان کشته شده می‌روید.

به همین ترتیب، در هر روز یادبود، پرچم‌های کوچک و اکلیل‌های گل‌های رنگارنگ بر آذین بخش لوحه سنگ گورهای قهرمانان نظامی و آبدات یادبود از آنان در سرتاسر کشور می‌باشد. لاله‌های سرخ که یخن لباس بسته می‌شود، نمایندگی از سربازانی می‌کند که در راه حفاظت از کشورشان و ارزش‌هایی که بر آن ایستاد است، کشته شده اند. آنان به خاطر دفاع از یک سبک زندگی و ارزش‌هایی که به آن باور داشتند، جان‌هایشان را فدا کردند و افتخاری را که با این قربانی کمایی کرده اند برای همیش جاویدان خواهد ماند.

به همین ترتیب، در هر روز یادبود، پرچم‌های کوچک و اکلیل‌های گل‌های رنگارنگ آذین بخش لوحه سنگ گورهای قهرمانان نظامی و آبدات یادبود از آنان در سرتاسر کشور می‌باشد. لاله‌های سرخ که در یخن لباس بسته می‌شود، نمایندگی از سربازانی می‌کند که در راه حفاظت از کشورشان و ارزش‌هایی که کشور بر آن ایستاد است، کشته شده اند. آنان به خاطر دفاع از یک سبک زندگی و ارزش‌هایی که به آن باور داشتند، جان‌هایشان را فدا کردند و افتخاری را که با این قربانی کمایی کرده اند برای همیش جاویدان خواهد ماند.

XS
SM
MD
LG