Accessibility links

Breaking News

Stotinu godina prava glasa za žene u SAD


For 200 Years Women Fought For Their Rights in the U.S.
For 200 Years Women Fought For Their Rights in the U.S.

Dvadeset-šestog augusta Amerikanci slave stotu godišnjicu usvajanja 19. amandmana na Ustav SAD, u kojemu stoji da “pravo građana da glasaju neće biti zanijekano niti ograničeno zbog spola, od strane Sjedinjenih Država ili bilo koje američke savezne države.”

Tog dana, 26 miliona američkih žena dobilo je pravo da sudjeluju u određivanju kako će njihova zemlja funkcionirati u budućnosti.

Pokret za pravo glasa žena službeno je pokrenut tokom prve konvencije za ženska prava 1848. Tokom narednih 70 godina, sufražisti - i žene i muškarci - pokušavali su na sve moguće načine legalizirati pravo žena da glasaju.

Pokrenuli su kampanju za usvajanje ustavnog amandmana koji bi ženama garantirao pravo glasa, dugotrajan i mukotrpan proces. U međuvremenu, neke su žene pokušale glasati ilegalno, te bi uložile tužbe kada bi njihovi pokušaji bili spriječeni, nadajući se da će sudije stati na njihovu stranu.

Kada je to propalo, okrenuli su se radu na razini pojedinačnih saveznih država, gdje su bili mnogo uspješniji: kada je 19. amandman postao punovažan zakon, više od polovine saveznih država, većinom na Zapadu, već su ženama zagarantirale pravo glasa.

Nakon sporog napredovanja u Kongresu, u junu 1919. je 19. amandman konačno dobio dovoljno glasova da bude poslan saveznim državama na ratifikaciju sa potrebnih tri četvrtine tadašnjih 48 saveznih država. Tennessee je postao posljednja država koja je bila potrebna za ratifikaciju 19. amandmana, 18. augusta 1920.

U svom slavnom govoru iz 1873, jedna od glavnih liderki pokreta za pravo glasa žena, Susan B. Anthony je uvodne riječi Ustava SAD uzela kao opravdanje za dodjeljivanje prava glasa ženama: “Mi, narod Sjedinjenih Država, sa ciljem stvaranja savršenijeg saveza, provođenja pravde, osiguranja domaćeg mira, pružanja zajedničke obrane, promicanja opće dobrobiti i osiguravanja blagoslova slobode za sebe i za buduće generacije, uvodimo i uspostavljamo ovaj ustav za Sjedinjene Američke Države.”

“Rečeno je mi, narod, ne mi, bjelački muški građani; mi, čitav narod koji je stvorio ovu uniju,” kazala je. “A mi smo ju stvorili ne da pruži blagoslove slobode, nego da ih osigura, ne polovini nas i polovini naših potomaka, nego svim ljudima, ženama kao i muškarcima.”

XS
SM
MD
LG