Accessibility links

Breaking News

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine erişme girişimleri


Birleşmiş Milletler 2015 yılında önemli bir hedef belirledi: 2030 yılına kadar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne erişmek. Bu hedeflerin ”insanların ve dünyanın şimdi ve gelecekte barış ve refahını sağlamak için ortak bir taslak” olduğu kaydedildi.

Bu yıl Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne erişmek için belirlenen sürenin yarısı tamamlandı. Ancak bu süreç içinde hedeflerin sadece yüzde 12'sinin tamamlandığı kaydedildi. Hedeflerin yarısından fazlasında ilerleme sağlansa da bunlar hala rayına oturmuş değil. Hedeflerin yüzde 30'undaysa hiçbir ilerleme kaydedilemedi ya da hatta gerileme olduğu gözlendi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Temsilcisi Jonathan Shrier, ”Bugün dünya, karmaşık ve birbiriyle bağlantılı zorluklarla karşı karşıya” dedi.

Shrier, ”Üst üste binen bu krizler ve bunların ülkelerin sağlık, eğitim ve diğer ana kalkınma önceliklerine kritik yatırımlar yapma becerisi üzerindeki etkileri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmanın önünde ciddi engeller oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Amerika, Birleşmiş Milletler'in 2030 hedeflerinin tam olarak uygulanmasına ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne erişmesine destek veriyor. Temsilci Shrier, ”Ekonomik kalkınmanın Amerika dahil tüm ülkeler için dönüştürücü olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Shrier; su, enerji, iklim, sürdürülebilir kentler dahil Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin tamamında ilerleme sağlamaya yatırım yaptıklarını, son iki yılda Amerika'nın resmi kalkınma yardımlarına 50 milyar dolar sağladığını, özel finans ve kalkınma projelerine de milyarlarca dolar ayırdığını kaydetti.

“Shrier, sözlerine, ”Amerika; şeffaflık, hesap verilebilirlik, yüksek çevresel, sosyal ve çalışma standartları, kapsayıcılık, insan haklarına saygı, yabancı destekle pekiştirilen yerel ortaklıklar, akılcı, sürdürülebilir finansman gibi sağlam kalkınma etkisi yaratacak uygulamaları ve ilkeleri öne çıkarıyor” şeklinde devam etti.

”2030 Hedefleri'nin temelinde ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 17'sine birden erişmenin itici gücünde cinsiyet eşitliğini sağlamanın olduğunu biliyoruz” diyen Shrier, ”Kadınlar, kızlar ve onların liderliği, tam, eşit ve anlamlı katılımı ve insan haklarının tam olarak uygulaması olmadan ileri kalkınma elde edemeyiz” dedi.

”İşin özü şudur: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne verdiğimiz taahhütleri tüm seviyelerde anlamlı eylemlere dönüştürür ve bunu aciliyet duygusu ve tutkuyla yaparsak en zor küresel meseleleri çözebiliriz” şeklinde konuşan Shrier, sözlerini, ”En büyük güç, birlik olmaktan ve ortak hedeflere erişmek için toplu eylemin gücünü seferber etmekten doğar” ifadeleriyle tamamladı.

XS
SM
MD
LG