Accessibility links

Breaking News

ایالات متحده تمویل کنندگان حزب‌الله را در گینی تحریم کرد


جنگجویان حزب‌الله در شهر بیروت، پایتخت لبنان
جنگجویان حزب‌الله در شهر بیروت، پایتخت لبنان

گروه تروریستی حزب الله مستقر در لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود، شاخه‌های فساد و جنایت خود را در کشورهای سراسر جهان دارد.

به تاریخ چهارم ماۀ مارچ، ایالات متحده دو مسوول مالی حزب‌الله –علی سعد و ابراهیم طاهر - را که در گینی فعالیت می‌کنند، تحریم کرد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در یک اعلامیه گفت: "این اقدام به مختل کردن شبکه حزب‌الله در غرب افریقا کمک می‌کند، شبکه‌ای که برای دور زدن از حاکمیت قانون به رشوت متکی است."

وزارت مالیۀ ایالات متحدۀ امریکا با اعلام این تحریم‌ها، این دو تاجر لبنانی را عمال "کلیدی" خواند. سعد انتقالات پول را از گینی به حزب‌الله آغاز می کند و وجوه را از طریق نمایندگان حزب‌الله در گینی و لبنان انتقال می‌دهد. او همکار نزدیک قاسم تاج‌الدین، یکی دیگر از حامیان برجستۀ حزب الله است. تاج‌الدین در سال ۲۰۰۹ از سوی ایالات متحده به عنوان تروریست جهانی شناسایی و معرفی شد.

به گفتۀ وزارت مالیۀ امریکا، تاج‌الدین ده‌ها میلیون دالر به حزب‌الله کمک کرده و یکجا با برادرانش شرکت‌های پنهانی را برای حزب‌الله گردانندگی می‌کند. سعد به تاج‌الدین کمک کرد تا به اعضای فاسد حکومت پیشین گینی در بلندترین سطوح و بقیۀ حکومت گینی دسترسی داشته باشد.

ابراهیم طاهر یکی از برجسته‌ترین حامیان مالی حزب‌الله در گینی است. بر اساس معلومات وزارت مالیۀ امریکا، او و یکی از همکارانش دالرهای امریکایی جمع آوری شده در یکی از تاسیسات تجارتی خود را به میدان هوایی کوناکری فرستادند و به مقام‌های گمرک گینی رشوت دادند تا به بکس‌های مملو از پول آنان اجازۀ عبور بدهند.

سعد و طاهر هر دو بر اساس متمم فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر ضمانت یا فراهم آوری حمایت مالی، مادی یا تکنالوژی، یا امتعه و یا خدمات به خاطر حمایت از حزب‌الله، شناسایی شدند.

این شناسایی بدان معنا است که تمام دارایی‌ و منافع اموال این دو فرد که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترول شهروندان امریکایی است، باید مسدود شده و به اداره کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیه امریکا یا OFAC گزارش داده شود. افزون بر آن، معاملات امریکایی‌ها در املاکی که افراد شناسایی شده در آن دخیل اند، ممنوع است، مگر اینکه بر اساس جواز عمومی یا خاص از سوی اداره کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیۀ امریکا مجاز شده باشد.

ند پرایس گفت: "فعالیت مالی غیرقانونی افراد شناسایی شده [به تاریخ چهارم مارچ] نه تنها از فعالیت‌های زیانبخش گروه تروریستی [حزب‌الله] حمایت می‌کند، بلکه بخش تجارتی و حاکمیت قانون را که در آن فعالیت‌های مالی مشروع انجام می‌شود، تضعیف می‌کند... ایالات متحده به افشا کردن افرادی ادامه خواهد داد ...که از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حزب‌الله حمایت می‌کنند."

XS
SM
MD
LG