Accessibility links

Breaking News

USA esungi boyokani ya kimya kati na Sudan na Israel kosalama


Président Donald Trump azali kosolola na bakambi ba Israel na Sudan.
Président Donald Trump azali kosolola na bakambi ba Israel na Sudan.

Etats-Uni esungi boyokani ya kimya kosalama kati na Sudan na Israel – boyokani ya misatu ya lolenge loye kati na Israel na moko ya bikolo etonda na ba musulimani sanza misato mikomi kutu te.

Israel na Sudan bandimi kozongisa bondeka na bango. Bikolo bibale biye bikobanda koyokana mpo na maye matali malona, nkita, mombongo, mibembo mya mpepo, makambo ya bayeki bakimaka mboka, mpe makambo masusu ma bolamu na mbango mibale.

Boyokani boye bwa lisitwale bolandi boyokani kati na Israel na Emirats arabes unis mpe na Bahrein. Bopusani bwa boyokani bwa Abraham na kokotisa Sudan ezali etapi enene ekomema mabaku malamu mpo na Sudan mpe Israel ya kobongisa bomoi ya ban aba bango ntango bazali koyikisa bokengi bwa bango makasi.

Solo, mibu mingi, Sudan ezali na lolenge ya bitumba na Israel mpe etelemelaki makango ma Israel. Nsima na Bitumba ya mikolo motoba na 1967, Ligue Arabe ekutanaki na Khartoum epayi wapi babimisaki oyo ebangamaki na nkombo ya lisakoli lya koloba te misato: ten a kimya, te kondima, ten a boyokani.

Yango ebongolai nyonso lokola Conseiller ya likolo ya président Jared Kushner alobaki:

[ACT 1 0:06 – DALET: POLICY/ACTUALITIES]“Tozali na nokndima misato na président Trump: Tozali na kimya, toazali na kondima. Mpe tozali na boyokani mpo na kimya mingi koleka.” [END ACT]

After na mibu mingi nan se ya bokonzi ya kanza ya bayi islam baye bapesaka maboko na badongolo meso, bana ba Sudan bazali na mbulamatari ya sika na politiki ya sika, elobaki président Trump:

[ACT 2 0:18 – DALET: POLICY/ACTUALITIES]“Mbulamatari ya transition ya Sudan bamonisi bolingi na bango ya kobindisa ba dongolo meso, kokela♪0conomie ya marché, mpe kosala misala mya democratie ndenge ezali kokoma.

Boyokani bwa lelo bozali kotonga bolingi boye mpe bolakisi bongwana mpenza na lisitwale lya Sudan.”[END ACT]

Etats-Unis epesi losako na bokendi liboso liye bwa litomba mpe emibongisi na kopesa maboko nab ana ba Sudan na makasi ma bango na kotonga lobi lolamu mpo na bango moko mpe ban aba bango bakoya nsima.

Kolanda boyokani boye misato, Moyen Orient mpe Afrika bazali kobika mbongwana ya geopolitique, Ndenge bikolo mingi bazali koyokana na Israel, etuka eye ekokoma na kimya mingi, na bokengi, mpe bofulukisami.

Etats-Unis ekokoba kotelema pene na bana ba etuka eye ndenge bazali kosala mpo na kobongisa lobi ya malamu mpe ya elikya.

XS
SM
MD
LG