Accessibility links

Breaking News

روز جهانی پولیو ۲۰۲۰


پولیومیلیت یا پولیو یک بیماری ساری فلج کننده و احتمالاًمرگبار انتانی است که پولیو‌ویروس عامل آن است. پولیوویروس بر سیستم عصب مرکزی حمله کرده و در مدت چند ساعت سبب فلج کامل می‌شود. این ویروس انسان‌ها را در هر سن و سال متاثر کرده می‌تواند، اما کودکان زیر سن پنج سال به گونۀ ویژه در معرض خطر قرار دارند. واکسین‌ها می‌تواند از مصاب شدن انسان‌ها به پولیو جلوگیری کند،‌ اما زمانی که فردی به آن مصاب شد، تداوی نمی‌شود.

مجمع جهانی صحت در سال ۱۹۸۸ به محو پولیو از جهان تعهد کرد؛ مرضی که در یک سال سبب فلج شدن بیش ۳۵۰ هزار کودک در ۱۲۵ کشور شده بود.

سهم‌گیری ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی کمک کرد تا در سال ۱۹۹۴ ویروس وحشی پولیو در امریکای جنوبی و شمالی، در سال ۲۰۰۰ از منطقۀ پسیفیک غربی، در ۲۰۰۲ از اروپا، در ۲۰۱۴ از جنوب‌شرق آسیا و – به تازگی در سال روان- از افریقا محو شود.

در اواسط ماه اگست، پس از آنکه در مدت چهار سال هیچ موردی از پولیو گزارش نشد، افریقا عاری از پولیو تایید شد. نایجریا آخرین کشور افریقایی بود که معیار‌های تاییدی محو پولیو را تکمیل کرد و با پیوستن به ۴۶ کشور دیگر در منطقه از این رویداد قابل عطف تاریخی تجلیل کرد. امروز واقعات پولیو ۹۹.۹ در صد کاهش یافته است و فقط افغانستان و پاکستان موارد بومی پولیو را تجربه می‌کنند.

در بسیاری کشورها، طی کردن مسیر به سوی محو پولیو آسان نبود. تنش‌های درازمدت، اطلاعات غلط، جمعیت بی‌جاشده، جوامع دورافتاده و سایر چالش‌ها تلاش‌های کشورها برای مبارزه با این ویروس را متوقف کرده و هنوز هم متوقف می‌کند. با این حال، برای توقف سرایت باقی ماندۀ این ویروس به پاسخ ثابت و پیوسته نیاز است. تنها تعهد بی دریغ، حل خلاقانۀ مشکلات و سخت کوشی باورنکردنی جوامع محلی، حکومات ملی و شرکای جهانی می‌تواند یک دنیای عاری از پولیو را ممکن سازد.

در مشارکت با این کارمندان بی‌شمار صحی، رهبران اجتماعات و رضاکاران که هرگز از دسترسیر به آخرین کودک چشم نبرداشتند، حمایت ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی برای محو پولیو از جهان برای حصول اطمینان از واکسین شدن سالانۀ ۴۰۰ میلیون کودک در مقابل پولیو کمک کرده است.

امروز، در حدود ۱۹ میلیون نفر توان راه رفتن را دارند که اگر واکسین نمی‌شدند، ممکن بود فلج شوند و ۱.۵ میلیون نفر دیگر زنده اند که ممکن بود به دلیل مصاب شدن به پولیو جان ببازند.

امسال، ۲۰۲۰، با در نظر داشت به عاری شدن افریقا از ویروس وحشی پولیو، سال قابل توجه برای تجلیل از روز جهانی پولیو است، هرچند همه‌گیری کووید۱۹ هنوز هم روند مراقبت‌های صحی ضروری جهانی، به شمول برنامه‌های معمول واکسیناسیون را اخلال می‌کند. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی و شرکای آن می‌خواهند از تجربیات کسب شده و زیربنا‌های ساخته شد در مسیر محو پولیو در بخش آگاهی دهی پاسخ ما به همه‌گیری کنونی و شیوع امراض ساری در آینده استفاده کنند.

XS
SM
MD
LG