Accessibility links

Breaking News

ርእሰ ዓንቀጽ - ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት


ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ወይውን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሰባት ንምስጋር ዝግበር ፈተነ " ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስ ፣ ክብሪ ደቂ ሰባት ዘራኽስ'ዩ። ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንተኒ ብሊንከን ።ኣብ ቁጠባን ማሕበረሰብን ዘስዕቦ ዘይምርግጋኣት ንፈልጥ ኢና ። ብሙዃኑ ኣብዝኾነ ቦታ ንዘጋጥም ዘይሕጋዊ ምስጋራት ጠጠው ክብል ከም ሃገርን ከምኡ'ውን ከም ማሕበረሰብ ዓለም ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ይግባእ ኢሎም።

ዓለም ለኸ ትካል ሰራሕተኛታት ኣብ መላእ ዓለም ከባቢ 25 ሚልየን ዝፅግዑ ሰባት ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሙዃኖም ይግምት ። ዩናይትድ ስቴትስ ንዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ኣብ ክልተ ትኸፍሎም ንስራሕን ወሲባዊ ንግድን ዝስደዱ ።ብዙሓት ተገዲድና ናብ ወሲባዊ ስራሕ ክኣትዉ ከለዉ ካልኦት ድማ ኣብ ፋብሪካታትን ኳዕቲ ማዕድን ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ወይውን ናብ ጉጅለ ዕጡቃ፟ት ክፅምበሩ ይግደዱ ።

1 ሓምለ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ ፀብፃብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ዝጥምት ሪፖርት ፤ ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ዓለምለኸ ኣንፃር ዘይሕጋዊ ስደት ዝግበሩ ፃዕርታት ሓዊሱ ዓለም ለኸ ዘሎ ኩዉን ኩነታት ዝምግም ሓፈሻዊ ፀብፃብ ኣውፂኡ "ዘይሕጋዊያን ኣስገርቲ ሚላ ምስጋሮም በቢ እዋኑ ይቀ፟ያይሩ፣ብሙዃኑ ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ኩለን ሃገራት ንሜራታቶም ሰይርና በቢ እዋኑ ከነሐድሶም ይግባእ ። " ውፅኢት ለበዳ ኮቪድ 19 ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይሕጋዊ ምስጋር ከስዕቦ ዝኽእል ጉድኣት ምርኣይ ይከኣል "

ACT 1

"ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ስረሖም ንምስላጥ ተጠቂ፟ሞሙሉ እዮም ።ብምኽኛት እቲ ለበዳ ቁተበኦም ዝተሃስዩ ሰባት ግዳያቶም ይኾኑ ። ቡዙሓት ሰባት ንትምህርቲን ስራሕ ክደልዩን ኢሎም ብዙሕ ሰዓቶም ኣብ ኢንተርኔት ኣብዝፀንሕሉ እዋን እቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ድማ ንድልየታቶም መፈፀሚ ክደልዩ ኢንተርኔት ይጥቀሙ ግዳያቶም ድማ ይኾኑ ።"

ኣብዚ ዓመት ይብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን መንግስታዊ ኢድ ዘለዎም ዘይሕጋውያን ምስጋር ደቂሰባት ዝጠመተ እዩ እቲ ፀብፃብ።

"11 ሃገራት መንግስቲ ባዕሉ ኣስጋሪ ዝኾነለን ሃገራት መዝጊብና ኣለና። ንኣብነት ኣብ ስራሕቲ ህዝባዊ ፕሮጀክትታት ወይውን መንግስቲ ኣድላዪ እዩ ኢሉ ዝኣመነሎም ቁጠባዊ መስርሓት ክሰርሑ ክግደዱ ከለዉ ።"

ኣብ መወዳእታ "እቲ ሪፖርት ስርዓት ዘይምስናይን ኣብ ሞንጎ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባትን ዘሎ ርክብ ብግልፂ ዘርኢ'ዩ ። እዚ ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ብዙሓት ሃገራት ክቃለሰኦ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ። " ምኽንያቱ እቶም ኣስገርቲ ዝተገለሉ ማሕበረሰባት ፣ዝወረዶም ሓደጋ ንምግላፅ ዓቅ፟ሚ ዝውሕዶም ሰባት፣ ወይውን ሓደጋ ከምዝበፅሖም ግዳያት ሙዃኖም ክዛረቡ ከለዉ ዘይእመኑ ሰባት እቶም ቀንዲ ስሕበት ጠመተ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ እዮም ።

"ንሕና ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ጠጠው ክብል ዘለና ድልየት ርግፀኛታት እንተኾይና ብሜላ ዝፍፀም ዓሌታውነት ካብ ስሩ ክመሓዉ ፣ወሲባዊ ጥቅ፟ዓትን ካልኦት ዓመፃትን ብምእላይ ማሕበረሰብ ማዕረ ተጠቃማይ ዝኾነሉ ኩለመዳይ ዘማእኸለ ፍትሓዊ ተጠቃማይ ዝኾነ ማHህበረሰብ ክንሃንፅ ይግባእ ።"

ኣብዚ እዋን ንዓለምና ገጢሙዋ ዝርከብ ህፁፅ ኣዝዩ ፈታናይ ዝኾነ ኩነታት ሓንቲ ሃገር ንበይና ብእትወስዶ ስጉምቲ ዝፍታሕ ኣይኮነን ። ብሓንሳብ ክንሰርሕ ይግባእ ፣ ሓበሬታታት ምልውዋጥ፣ ሓላፍነት ምውሳድ ይግባእ ። ከምኡ ገይርና ኢና ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ንሕጋውያን ኣስገርቲ ዘይፈርሓሉ ፣ኩሉሰብ ደሕንነቱ ተሓልዩን ተኸቢሩን ክነብረሉ ዝኽእል ዓለም ክንፈጥር ንኽእል ።

XS
SM
MD
LG