Accessibility links

Breaking News

ኣውሮጳን ኣሜሪካን ኣንጻር ስግኣት ሩስያ ደው ይብሉ


ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ካብ 1991 ድሕሪ ምፍራስ ሶቭየት ሕብረት ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ብብሓባር ክሰርሓሎም ዘኽእሉ ዝተወስውኑ ንፁር ባይታታት ከም ምርምር ጠፈርን ቁፅፅር ኣፅዋርን ዝበሉ ረኺበን ነይረን ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ክልቲኤን ሃገራት ስትርዝቴጂካዊ ዘተ ኣብ ቅነሳ መጠን ኣፅዋር ኲናት (START) ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ኣሕጉራት ዝህሉ መጠን ኣፅዋርን ኒኲለራትን ኣመልኪቱ ዝተቀ፟መጠ ገደባት ስምምዕነት ን ሓሙሽተ ዓመት ገይረን እየን ። ይኹን እምበር ምስ ሩስያ ዘለና ስራሕ ማእከል ዝገበረ ርክብ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን መሻርክታን ከተብፅሖ ንእትኽእል ሓደጋ ምክትታልና ይሽፍኖ ማለት ግን ኣይኮነን ።

ፕሬዝዳንት ባይደን ኣብ 19 ለካቲት 2021 ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ጉባኤ ፀጥታ ሙኒክ ከምዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮፓን ብሓንሳብ ጠጠው ብምባል ካብ ሩስያ ንዝመፅእ ስግኣት ከፍሽልዎ ይግባእ ኢሎም።

“ ክረምለን ኣንፃር ዴሞክራሲና ትሰርሕ ኣላ። መራሕቲ ሩስያ በቲ ሓይሊ ዝዓብለሎ ግዕዝይነኦም ነቲ ናህና ምምሕዳር ከናእሱ ወይውን ከምቲ ናቶም ምምሕዳር ዝተበላሸወ ክእምዝኾነ ገይሮም ክሓስቡ ይደልዩ ፤ ይኹን እምበር ዓለም ዝፈልጦ እዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ፟ ሙኳኑ ። ሩስያውያን 'ውን ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ ።”

ፕሬዝዳንት ባይደን ወሲኾም “ፕሬዝዳንት ሩስያ ፑቲን ምስ ኣውሮፓውያን ዘለዉና መደባትን ምሕዝነት ኔቶን ክዳኸም እዮም ዝደልዩ ።”ኢሎም።

“ ንዕዑ እዩ ድማ ንሉኣላዊነትን ሓድነታዊ ግዛአትን ዩክሬን ጠጠው ምባል ንኣውሮፓን ኣሜሪካን አአገዳሲን ዘተሓሳስብን ጉዳይ ኮይኑ ዝርከብ ። ነቲ ብመናኣለኒ ብሃልነት መርበብ ኮምፒዩተራት ዩናይትድ ስቴትስ ፣ኣውሮፓን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ብምስርሳር ከተብፀሖ እትፍትን ዘላ ሓደጋ ንምክልኻል ሓባራዊ ደሕንነትና ምሕላው ግድን ዝኸውን ።”

እዚ ምዕራብን ምብራቅ፟ን ንምጉናፅ ዝዓለመ ወይ'ውን ጎንፂ ናይ ምፍጣር ድልየት ሃልዩና ኣይኮነን ኢሎም ፕሬዝዳንት ባይደን።

XS
SM
MD
LG