Accessibility links

Breaking News

ኵነኔ ነቲ ብኢራን ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ


ኢራን ኣብ ልዕሊ “መርሰር ስትሪት” ዝተሰምየት መርከብ ነዳዲ ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሃገራት ኵነኔአን የስምዓ ኣለዋ።

እታ ናይ ንግዲ መርከብ፡ ብ29 ሓምለ’ያ፡ ብዒላም ብድሮን ተሃሪማ። እታ መርከብ ክትህረም እንከላ፡ ኣብ ሰለማዊ ጕዕዞ፡ ኣብ ኣህጉራዊ ማያት ገማግም ዖማን እንከላ’ዩ።

ኣባላት እታ መርከብ ዝዀኑ ሮማንያዊ ካፒተንን እንግሊዛዊ ሓለዋ ድሕነትን’ውን ተቐቲሎም ኣለዉ።

ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሸውዓተ ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ማለት ካንዳ፡ ፈረንሳይ፡ ጀርመን፡ ኢጣልያ፡ ጃፓን፡ ዓዲ-እንግሊዝን ኣመሪካን ነቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኰኒነንኦ ኣለዋ።

ኣብቲ ብኤውሮጳዊ ሕብረትን ጉጅለ ሸውዓተን ዝወጸ መግለጺ፡ “እዚ ደይ-መደይ ኢልካ ዝተግብረን ንኣህጉራዊ ሕጋታት ዝጥሕስን’ዩ። ተኣኪቡ ዘሎ መረዳእታት ድማ እቲ ተግባር ብኢራን ከም ዝተፈጸመ ዘርኢ’ዩ። ነዚ መጥቃዕቲ’ዚ ንምግባር ብዝዀነ ይዅን ምኽኒት ቅቡል ኣይኰነን፡” ይብል።

ብማእከላይ እዚ ኣመሪካ ኣብ ዝተገብረ ምርመራ፡ እቲ ጭልፍላፍ ናይቲ ድሮን ምስቲ ኣቐዲሙ ብኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዑል ምምስሳል ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣሎ።

ኣብቲ መጥቃዕቲ ዜጋታተን ዝተቐትሉለን ሮማኒያን ዓዲ-እንግሊዝን’ውን ንውጽኢት’ቲ ተበጺሑ ዘሎ መርመራ ተኻፊለን ኣለዋ።

ሚንስተር ጉዳያት ኣመሪካ፡ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም፡ “ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ብዘሎ መርመራ፡ እቲ መጥቃዕቲ ብኢራን ከም ዝተፈጸመ ዘርኢ’ዩ። እዚ ከኣ መቐጸልታ ናይቲ ኢራን እትገብሮ ተዃታዂ ባህሪ’ዩ። እዞም ተግባራት’ዚኣቶም ናጽነት ማያዊ ዳህሳስ ዝዕንቅፉን ንግዳዊን ሰለማዊን ምንቅስቓስ መራኽብ ኣሰናኺሎም ንህይወት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእትዉን’ዮም። ብሰም መንግስቲ ኣመሪካ ንስድራቤት ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም እናበልኩ፡ ንፈጸመቲ ገበን ኣብ ብዝገበሩዎ ክሕተቱ ናይ ብዙሓት ሃገራት ሓላፍነት ምዃኑ እዘኻኽር፡” ኢሎም ብሊንከን።

XS
SM
MD
LG