Accessibility links

Breaking News

Pompeo Pale de Dwa Moun Pa Dwe Vyole


Sekretè Deta Ameriken an, Mike Pompeo.
Sekretè Deta Ameriken an, Mike Pompeo.

Men yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman ameriken an:

Sekretè Deta Ameriken an, Mike Pompeo deklare:
“Pè fondatè Lezetazini yo te chanje evolisyon Listwa lè yo te tabli yon peyi ki bati sou lide ke yon gouvènman egziste non pa pou l diminye oubyen anile dwa sitwayen yo pou benefis sila yo ki sou pouvwa a, men pito pou l garati dwa sa yo.”

Sa pa gen lontan, Sekretè Deta Pompeo, ki t ap pale ak yon gwoup savan ak militan, te fè yo rekòmandasyon pou yo “respekte konsèy konsènan dwadelòm ki ankre nan prensip ki te fonde Lèzetazini yo ak prensip Deklarasyon Inivèsèl Dwamoun ane 1948 la.”

Gwoup savan ak militan sa a, ki rele Komisyon sou Dwa Envyolab yo, te pibliye rapò li sa pa gen lontan. Nan okazyon piblikasyon rapò komisyon an, Sekretè Deta Pompeo te konfime ke Lèzetazini te fonde sou baz kèk dwa envyolab e san dwa sa yo “efò n ap fè pou n pwoteje e ankouraje respè dwamoun, se efò ki san kontwòl e, poutèt sa, desten yo se pou yo echwe.”

Chèf diplomasi amerikèn nan te ajoute: << Pè fondatè Lèzetazini yo pa t envante “dwa envyolab” yo, men yo te di trè klèman nan Deklarasyon Endepandans la yo rekonèt kòm yon verite ki pa bezwen demontre ke “tout kretyen-vivan kreye egal-ego e yo resevwa nan men Kreyatè yo kèk dwa pèsonn pa ka vyole. Pami dwa sa yo genyen lavi, libète avek rechèch lebonè." >>

Rapò Komisyon sou Dwa Envyolab la mete aksan sou le fèt ke “nan premye pozisyon pami dwa sa yo genyen dwa pwopriyete avèk dwa relijyon”, daprè Sekrete Deta Pompeo, ki kontinye pou l di:

”Pèsonn moun pa kapab jwi dwa pou l chache lebonè si li pa kapab benefisye de rezilta travay li, e pyès sosyete pa kapab konsève lejitimite li ni karaktè moral li si li pa genyen libète relijyon.”

Pi lwen Misye Pompeo deklare:
“Se yon bagay ki klè: dwa envyolab yo se yon pati vital nan sa nou reprezante kòm Ameriken, e sa mande tou pou yo reprezante yon pati entegral nan politik etranjè nou. Si nou kwè vrèman ke dwamoun se yon bagay envyolab, dirab e se, an verite, dwa inivèsèl ke tout moun dwe jwi jan pè fondatè nou yo te kwè sa a, alòs, nesesite pou n defann yo dwe reprezante baz fondamantal tout efò n ap fè sou plan diplomatik la.”

Vrèmanvre, angajman Lèzetazini pran pou l fè respekte dwa envyolab moun anndan peyi a, fè l tounen yon refij despwa pou tout gazon ak tout fanm k ap viv aletranje e k ap chache jwi pwòp libète yo. Nou ka jwenn yon egzanp nan ka yon disidan sovyetik ki te rele Natan Sharansky. Lè misye, ki te nan prizon, te tande diskou Prezidan Ronald Reagan ki te gen pou tit “Lanpi Mechan an”, li te rete l di “sete yon reyon despwa” pou li menm nan fè-nwa selil prizon n nan.

Sekretè Deta Pompeo fè konnen:

“Mwen gen konfyans etwal ameriken an pral briye atravè tout syèl la toutotan ke nou konsève pwòp fason nou konprann ke dwa envyolab yo dwe rete nan mitan efò nou pa sispann fè pou n garanti libète pou pwòp pèp nou an e pou tout limanite.”

Sete yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman ameriken an.

XS
SM
MD
LG