Accessibility links

Breaking News

Jounalis dwe pwoteje


Kounyea yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an:

Yon sosyete lib ak demokratik paka egziste san yon près endepandan ki lib e solid. Se paske jounalis efektivman ak konstaman ekspoze aktivite ak pratik - pami yo desepsyon ak koripsyon nan nivo gouvènman an ki kriple epi toye enstitisyon demokratik yo. Fok yo enfome pèp la. Lè yo fè sa, yo egzije gouvènman an ak moun ki gen pouvwa yo rete onèt.

Rsponsab gouvènman ak moun kap travay pou lidè sèl kok chante yo ak gouvènman otoritè yo ap mennen kanpay pou kontwole sikilasyon enfomasyon epi elimine piblikasyon nouvèl ki pa favorab, ki bay kritik. Souvan kanpay sa yo dire lontan e yo brital. Jounalis, redaktè, piblikatè ak lot anplwaye medya sibi arsèlman, yo lanse fo akizasyon kont yo, yo arete yo, atake yo fizikman e pa fwa menm asasinen yo.

Dapre Jounalis San Frontyè, nan nivo global, gen prèske 1100 jounalis ki mouri pandan 10 zan ki pase yo. Depi komansman ane sa a, 26 jounalis ak 2 travayè medya mouri. Gen yon lot 460 jounalis ak 18 anplwaye medya ki fèmen nan prizon.

"Lèzetazini gen gwo kè sote pou zak kraponajj ki vize jounalis kap travay nan anpil peyinan mond lan," Reprezantan Etazini nan Konsèy Ekonomik ak Sosyal Nasyonzini an, Lisa Carty deklare. Ane sa a sekirite ak kondisyon travay jounalis yo nan La Risi ak kèk rejyon Ikrèn ke La Risi kontwole kontinye bay pwoblèm.

"Omwens 7 jounalis mouri pandan repotaj sou lagè san pwovokasyon La Risi lanse kont Ikrèn. Dapre nouvèl yo, omwens 21 jounalis jwenn arestasyon yo - san rezon - nan kèk zon Ikrèn ke La Risi kontwole. Pèson pa konnen sak pase yo. Chif se yo se petèt yon ti apèsi sèlman reyalite a e yo jete limyè sou krent La Risi genyen dèske pou verite a soti sou lagè lap mennen an."

Nan diskou li te pwononse pandan yon rankont Konsèy Sekirite LONU sou pwoteksyon jounalis yo, Anbasadè Carty fè remake ke toupatou nan mond lan "jounalis fanm yo sibi pi move konsekans menas ak atak sa yo, ki souvan gen yon aspè seksyèl - konparativman ak menas jounalis gason yo sibi - e souvan menas sa yo fèt sou entènèt."

"Lèzetazini kondane tout menas, kraponaj ak vyolans ki vize jounalis yo ak anplwaye medya yo."

"Yon medya lib ak endepandan esansyèl nan yon demokrasi e li jwe yon wol esansyèl pa rapo ak echanj lib enfomasyon ak ide, konbat koripsyon epi egzije gouvènman pran responsabilite epi aji ak transparans," Anbasadè Carty deklare. "Okenn jounalis pa dwe fè fas ak kraponaj, arsèlman ni zak vyolans pandan yap fè travay yo."

Sete yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an.

XS
SM
MD
LG