Accessibility links

Breaking News

Jounen Remèsiman 2022


Kounyea, yon editoryal ki reflete ideyal ak enstitisyon ameriken yo:

Chak 4èm jedi mwa Novanm, Ameriken yo obsève Thanksgiving, Fèt Remèsiman. Jan yo te konn selebre fèt sa a lè yo fèk adopte li, jan kolon yo te konn selebre li nan sa ki vin tounen Amerik yo, li pat tèlman diferan ak festival ke yo te konnen lè yo t ap grandi ann Ewòp. Men lè yo te rive nan Amerik di Nò nan moman sezon ivè te fèk ap antre, kolon, oubyen pèleren yo, pa te prepare pou move kondisyon lavi. Preske mwatye nan yo te peri nan premye ane sa a.

Sa yo te jwenn pou yo manje nan premye selebrasyon Fèt Remèsiman an, li te gen yon siyifikasyon espesyal akoz move kalamite ke yo te andire.

Jou konje Fèt Remèsiman ke pifò Ameriken obsève jounen jodia, li fèt sou modèl selebrasyon ki preske tounen fab ke moun rakonte nan liv, ki te dewoule nan sa ki tounen jounen jodia eta Massachusetts, ke yo te obsève ant 21 Septanm ak 11 Novanm 1621. Jan istwa a di, 53 gason, fanm ak timoun angle te mete ansanm ak 90 manm tribi endyen natif ameriken nan yon dine pou yo voye remèsiman moute pou premye rekòt ke yo te fè nan sa ki vin tounen nouvo tè kote yo abite.

E yo te gen pou di mèsi pou anpil bagay. Sèlman yon lane anvan, nan mitan mwa Novanm 1620, yo te nan yon gwoup 102 kolon ak 30 manm ekipaj ki te debake sou kot Amerik di Nò abò bato Mayflower. Sete yon gwoup Piriten, relijye ki te vle separe ak Angletè e ki t ap chache yon nouvo tè pou yo pratike fwa yo jan yo te vle.

Distans pou rive nan premye selebrasyon Thanksgiving, Fèt Remèsiman sa-a, mwatye nan yo te peri akoz grangou, maladi ak move tan. Chans pou kolon yo, vwazen yo ki sete endyen natif Wampanoag te gen pitye pou yo. Natif yo te kenbe koloni an vivan nan ba yo manje e yo te moutre Piriten yo kouman pou yo pwoteje resous ke lanati ba yo pou yo viv. Premye festival sa a sete vrèman konsa kolon yo te ka eksprime rekonesans yo daprezavwa yo te siviv.

« Menm jan, sa 400 lane lè pèleren te ka selebre yon premye rekòt ki te bon gras ak jenewozite e ak sipò Wampanoag yo, jounen jodia nou menm tou eksprime rekonesans nou pou moun sa yo ki te ede nou travèse ane difisil nou sot pase a, » se deklarasyon Prezidan Joe Biden.

Thanksgiving, Fèt Remèsiman an, ba nou yon moman pou nou reflechi sou anpil benediksyon ke nou resevwa nan men Bondye – Nasyon sa a, ak chak lòt benediksyon – nan tan sa yo ki chaje ak defi.

Sete yon editoryal ki reflete ideal ak enstitisyon ameriken yo.

XS
SM
MD
LG