Accessibility links

Breaking News

Jounen Mondyal Dlo


Kounyea, yon editoryal ki reflete pozisyon gouvènman Etazini an:

22 Mas se Jounen Mondyal Dlo, ki moutre enpòtans dlo pwòp, sanitasyon, ak nesesite pou jere resous dlo dous yon jan pou nou ka kontinye fè li. Tèm ane sa a, akselere chanjman pou kriz mondyal dlo ak sanitasyon, li moutre klè ke prèske pa gen tan ankò pou reyalize 6èm Objektif Devlopman Dirab Nasyon Zini an.

Nan yon tweet ki parèt pa lontan la a, Sekretè-Jeneral l-ONU Antonio Guterres di, « Li tris pou nou wè jan Mond la pa nan direksyon pou reyalize objektif nou nan zafè dlo ak sanitasyon pou tout moun, nan lane 2030 pou pita.

Dè milyon moun toujou pa gen bon dlo ak twalèt. »
Vrèman vre, jounen jodi a, apeprè yon ka nan popilasyon mondyal la pa gen sèvis dlo ke responsab yo jere san danje, dapre rapò ki rele Eta Dlo Potab nan Mond la, yon dokiman Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS). Sa vle di plis pase 2 milya moun nan tout mond la pa gen aksè ak dlo fre, pwòp, pou yo bwè, oubyen yo pa gen bon sanitasyon.

Pwoblèm tout jan nan distribisyon dlo a ap anpeche pwogrè fèt sou tout gwo pwoblèm mondyal yo, soti nan sante pou rive nan grangou, soti nan egalite ant fanm ak gason pou rive nan zafè travay, soti nan edikasyon pou rive nan endistri, soti nan dezas pou rive nan lapè, » se sa Òganizasyon Mondyal Lasante te di nan mwa Oktòb pase.

Reyalite a sèke envestisman nan dlo, sanitasyon, ak ijyèn pou tout moun, sa enpòtan anpil pou ka gen pwogrè nan preske tout aspè devlopman mondyal la.

Sepandan, si nou gade dlo a pou kont li, se pa yon afè pwogrè sèlman, se yon afè sove lavi epi amelyore lavi. Chak ane, apeprè 830-mil moun mouri akoz maladi dyare ke yo pran nan dlo. Anpil nan yo, si se pa pifò, se timoun ki pako gen 5 an. Si moun ta gen bon jan dlo ak sanitasyon, prèske tout moun sa yo ta rete vivan.

Bò kote pa li, Etazini te pibliye nan mwa òktòb pase Estrateji Mondyal li pou 5 lane, pran depi ane fiskal 2023. Nan travay ak Ajans Etazini pou Devlòpman Entènasyonal (USAID), gouvènman Etazini an te deziye 22 peyi kote li ijan anpil pou bati yon mond ki gen plis sekirite nan distribisyon dlo fas ak tout defi ki devan yo. Etazini espère reponn objektif li pou 5 lane ki se asire dirèkteman ke 22 milyon moun ka jwenn sèvis sanitasyon, e mwatye nan yo pa janm jwenn sèvis sa yo.

« Mond nou an gen plis koneksyon ant peyi yo, e peyi yo youn depann de lòt plis ke jamè,” se pawòl Vis-prezidan Kamala Harris. « Rate dlo se yon pwoblèm mondyal, e fòk gen solisyon mondyal pou rezoud li. »

Sete yon editoryal ki reflete pozisyon Gouvènman Etazini an.

XS
SM
MD
LG