Accessibility links

Breaking News

Etazini Ouvè Pou Biznis


Kounyea, yon editoryal ki reflete pozisyon gouvènman Etazini an:

Etazini rete meyè kote nan mond la pou envestisman, e pou plizyè rezon, se deklarasyon Sekretè Deta Antony Blinken lè li te pale nan Somè Envestisman SelectUSA 2023 a :

« Kilti nou ki ouvè sou nouvote ak moun ki ap antreprann biznis, ki pouse anpil nouvo pwodui ak solisyon; yon sistèm inivèsite ak fakilte nan nivo entènasyonal; ki chofe lide epi ankouraje talan, rèy lalwa ki lakay nou, pwoteksyon pou pwopriyete entelektyèl, dwa travayè, ankourajman pou pwogrè. »

Etazini fè kèk pa pou li kapab yon kote ki atire menm plis toujou envestisman ak biznis, se pawòl Sekretè Deta Blinken. Nan tou sa, gen envestisman istorik ki fèt nan efò pou nou pi anfòm pou konpetisyon, gras ak pwojè-lwa ki gen sipò tou 2 pati poltik yo, tankou CHIPS ak Lwa sou Syans, ak yon enfrastrikti amelyore, ladann gen nouvo wout, chemennfè, wout sou dlo, aewopò, ak plis aksè sou entènèt.

Etazini ap modènize tou tèt-kole ekonomik toupatou nan mond la, pou repete Sekretè Deta Blinken. Nouvo pwojè tankou Kad Travay ekonomik Endo-Pasifik la ak Tèt-ansanm nan Amerik-yo pou Pwosperite Ekonomik « pwoteje sekirite nasyonal ak sekirite ekonomik nou – nan kreye koneksyon pi sere ant peyi nou yo, plis opòtinite pou biznis nou yo envesti epi pwospere. »

Nou jwenn bon jan rezilta nan jan nou konprann biznis, se Sekretè Deta Blinken ki pale konsa:
« Depi 2021, sektè prive a envesti plis pase 435 milya dola nan biznis toupatou nan Etazini. Yon tyè nan envestisman ke nou anonse depi mwa Daout gen enplikasyon yon enstisman etranje. . . Rive jounen jodi a nan ane fiskal sa a, nou deja delivre prèske 2 fwa lavalè viza biznis ke nou te bay nan menm dat sa a ane pase, e nou depase kantite viza biznis ke nou te delivre anvan pandemi Covid-19 la – yon jan pou antreprenè ak envestisè ka prezan nan konferans pwofesyonèl, negosye kontra, travay ak asosye yo, fè mezi bagay ke nou pa ka konte ki dwe fèt pou gen biznis ki ap byen mache. »

Depi 2011, konferans sa a ede atire plis pase 80 milya dola envestisman prive. « Pote-kole sa yo ede nou tou fè vanse priyorite ki enpòtan anpil pou politik afè etranjè nou, » se pawòl Sekretè Deta Blinken.

Nan Somè SelectUSA ane pase a, fabrikan semi-kondiktè GlobalWafers ki baze nan Taiwan te anonse plan pou yon nouvo enstalasyon dènye kri nan Sherman nan eta Texas. Enstalasyon sa a pwal konble yon gwo vid nan chèn pwodiksyon semi-kondiktè avanse – e li enpòtan anpil pou nou, si nou vle rete nan konpetisyon pou yon teknoloji ki nan baz ekonomi 21èm syèk la.

« Se tout bon Etazini ouvè pou biznis, » se deklarasyon Sekretè Deta Blinken devan moun toupatou nan mond la ki vle envesti, e li ajoute, « e gen espwa ke nou pwal chwazi pou envesti tan nou ak talan nou nan peyi Etazini. »

Sete yon editoryal ki reflete pozisyon Gouvènman Etazini an.

XS
SM
MD
LG