Accessibility links

Breaking News

Biden sou Kijan pou Fòme Alyans


Kounyea yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an.

Pandan rankont o somè LOTAN an nan peyi Lituani, Prezidan Joe Biden te lanse apèl bay manm alyansw la pou yo "pran menm espri inite, objektif komen, detèminasyon ke nou demontre nan repons nou fas ak agresyon Larisi kont Ikrèn nan epi ankouraje plis patnè rejwenn nou pandan nou kontinye ap travay pou bati kalite mond kote nou vle viv."

Nou genyon chwa pou n fè Prezidan Biden deklare:

"Yon chwa ant yon mond ki defini pa kontrent ak eksplwatasyon, kote se lafos ki dominen, oubyen yon mond kote nou rekonèt siksè nou lye ak siskè kanmarad nou. "

Prezidan Biden di lap konsantre jefo li sou re-bay alyans Etazini yo toupatou nan mond lan jarèt:

"Pandan ane ki sot pase yo, nou mete Patnèship Transatlantik la nan yon nivo pi wo, nou reafime enpotans relasyon ant Ewop ak Etazini kom pwen santral pou stabilite global la.

Ide ke Etazini taka pwospere san yon Ewop kote ki gen sekirite pa rezonab."

Lèztazini te apwofondi tou, alyans li nan rejyon Endo-Pasifik la ak peyi Japon, Repiblik Kore, Ostrali ak Filipinn.

Atravè patenarya Quad la, ki gen ladann Ostrali, End, Japon ak Etazini - "nap mete gwo demokrasi nan rejyon an ansanm pou kowopere, mentni Endo-Pasifik la lib e ouvè epi sekirize," Prezidan Biden deklare.

Prezidan Biden ankouraje yo bati kowalisyon laj pou "ranfose ak defann... sistèm entènasyonal ki baze sou yon eta de dwa."

"Fok nou kole tèt ansanm pou pwoteje dwa ak libète ki souliyen echanj lib ide ak komès, e ki pèmèt nou jwi yon kwasans global pandan plizyè dizèn lane. Wi entegrite ak souvrènte teritoryal ladann, men tou prensip tankou libète pou navige sou lanmè ak sivole rejyon an, asire ke lanmè ak syèl nou pataje yo rete ouvè pou ke tout peyi gen aksè egal ego ak espas global komen nou an."

"Nou kanpe nan yon pwen d'enfleksyon," Biden deklare,"... kote chwa nou fè kounyea pral fome dirkesyon mond nou pran pandan dè dizèn lane nan lavni."

"Mwen kwè ke si peyi travay ansanm pou yon koz komen, nou kapab asire vizyon nou pataje a ak libète nou apresye a pap senp pawol nan moman difisil, men pito sèvi kom gid" vizavi avni nou kapab atenn si nou travay ansanm.

Sete yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an.

XS
SM
MD
LG