Accessibility links

Breaking News

Kolonbi Rete Yon Jan Alye Etazini


Kounyea yon editorial ki reflete opinion gouvenman Ameriken an.

Kolonbi se yon alye istorik nan rejyon Amerik la ak youn pami demokrasi ki pi ansyen yo, ki gen yon ekonomi de mache. Se sa Sekretè Deta Adjwen pou Amerik Latin nan, Mark Wells te deklare pandan temwayaj li devan Kongrè a sa pa gen lontan.

"Kolonbi travay de pre ak nou pou avanse priyorite nan domèn komès, sekirite, migrasyon, demokrasi ak klima epitou aplikasyon total-kapital ako lapè 2016 la... Lèzetazini apiye ak fyète sekirite, bon gouvènans ak eta de dwa a depi plizyè zane. Sa kontribye ak angajman Kolonbi pran depi lontan pou kore demokrasi lakay li."

Lèzetazini ak pèp kolonbyen an jwi benefis yon relasyon komèsyal ki gen siksè e ki baze sou ako pwomosyon komès Etazini Kolonbi a ki lakoz komès ant 2 peyi yo rive nan nivo pi wo yo janm konstate.

"Lèzetazini se kontribitè ki pi puisan e stab nan aplikasyon ako lapè 2016 la. Nou bay peyi a pliz pase $1,5 milya asistans depi 2017," Sekretè Deta Adjwen Wells fè remake.

Etazini ak Kolonbi kowodone de pre repons yo sou migrasyon iregilye. Nan mwad Avril la, tou le 2 peyi yo te souliyen angajman konjwen yo pran pou konbat trafik moun nan rejyon Darien nan. Pa lot bo frontyè Kolonbi ak Panama, Kolonbi bay 2,5 milyon Venezyelyen abri. Se pi gwo kantite migran Venezyelyen ki genyen nan rejyon an. An 2022, Lèzetazini te dispoze $104 milyon asistans pou migran Venezyelyen yo nan Kolonbi.

"Prezidan (Joe) Biden ak Prezidan (Gustavo) Petro pran angajman pou adopte yon apwoch konpreyansif nan operasyon anti-dwog yo ki gen ladann entèdiksyon, konbat blanchiman lajan. ak devlopman ekonomik riral," Sekretè Adjwen Wells esplike:

"Nou felisite jefo Kolonbi ap fè pou etann pwojè teren li an, ki pèmèt moun nan kominote riral yo achte pwop tè yo epi pousuib altènativ pou kiltivasyon dwog ilegal. Pandansetan nou toujou gen kè sote pou nivo pwodiksyon koka ak kokayin ki bat reko ane sa a epitou asasina ak zak vyolans ki sèvi pou minnen demokrasi. Nap etann epi entansifye kowoperasyon bilateral nan domèn ransèyman ak entèdiksyon pou demantle rezo kriminèl transnasyonal yo epi pou kontre aktivite klandesten ki lakoz moun nan kominote riral yo ap kouri kite kay yo."

Envesti nan enstitisyon Kolonbyen kap konbat koripsyon epi travay pou amelyore sekirite ak jistis rete yon priyorite ki pral pwoteje sante pèp la, sekirite l, anviwonman an, ekonomi a ak eta de dwa a, Sekretè Deta Adjwen Wells deklare.

Lèzetazini pran angajman pou asire relasyon ant Etazini ak Kolonbi rete djanm e pwoduktif nan benefis Ameriken, pèp Kolonbyen an, stabilite emisfè a ak mond lan an jeneral.

Sete yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an.

XS
SM
MD
LG