Accessibility links

Breaking News

Larisi ap Chache Achte Pwovizyon nan Men Kore di Nò


Russia North Korea
Russia North Korea

Kounyea, yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an.

Nan moman Larisi ap pouse pou pi devan ak lagè ilegal li a kont Ikrèn, kounyea pwovizyon militè li yo prèske bout. Pou ogmante pwovizyon li yo kap diminye, lap kontakte peyi ki anba sanksyon Konsèy Sekirite Nasyonzuni ki entèdi tout peyi achte zam nan men yo.

Nan fen mwad Out la, Japon, Repiblik Kore, kidonk Kore di Sid, Angletè, ak Etazini te pibliye yon deklarasyon konjwen ki kondane Larisi pou tantativ li fè pou achte zam nan men Repiblik Demokratik Popilè Korea - kidonk Kore di No.

"Negosyasyon zam ant Larisi ak Kore di No ap avanse aktivman," Reprezantan Pèmanan Etazini nan Nasyonzini Linda Thomas-Greenfield deklare. "Larisi ap negosye pou achte gwo kantite ak divès kalite minisyon nan men Kore di No pou l sèvi kont Ikrèn."

"Antant potansyèl sa yo ta kapab genyen ladann tou pwovizyon materyo kru ki ta ede baz endistriyèl defans Ris la. Pandan lap chache achte zam sa yo, Larisi pral vyole rezolisyon Konsèy Sekirite a pami yo rezolisyon ke Larisi limenm te vote anfavè yo. Nenpot ki antant pou achte zam ta reprezante yon vyolasyon grav rezolisyon Konsèy Sekirite a adopte a l inanimite, apre esè nikleyè Kore di No te fè nan pase a ansanm ak lansman misil balistik li yo."


Anbasadris Thomas-Greenfield ajoute: " Vreman vre, se pa premye fwa Larisi pran mezi pou vyole rezolisyon Konsèy Sekirite a pou pousuiv lagè ilegal li a kont Ikrèn. Kounyea nou gen bon jan prèv ke Larisi te achte dron nan men Iran, ki se yon vyolasyon yon lot rezolisyon ke li te vote an favè li."

"Depi lè a, Larisi sèvi ak dron sa yo nan atack mechan kont enfrastrikti esansyèl Ikrèn.

"Konpotman Larisi demontre a - kote li pa respekte responsabilite li antanke manm Konsèy Sekirite LONU an - epi kore rejim ki pwopaje zam - se yon bagay ki pa akseptab," Anbasadris Thomas-Greenfield di.

"Kidonk, Etazini ap pran mezi dirèk - pa enpoze sanksyon kont endividi ak antite kap travay pou fasilite acha zam ant Larisi ak Kore di No."

Thomas-Greenfield di: "Nou paka e nou pap rete bouch be nan moman nap resevwa plis enfomasyon kom kwa Larisi kontinye ap kontakte rejim san-fwa-ni-lwa pou achte zam ak ekipman pou apiye lagè agresyon brital lap mennen an."

"Nou pral kontinye travay ak alye nou yo ak patnè nou yo pou idantifye, ekspoze epi kontre tantativ Larisi ap fè pou achte ekipman militè nan men Kore di No ni nempot ki lot peyhi ki pare pou apiye lagè Larisi ap mennen nan Ikrèn nan," Anbasadris Thomas-Greenfield deklare. "Se yon kestyon ijan ki lye ak lapè ak sekirite entènasyonal."

Sete yon editoryal ki reflete opinyon gouvènman Ameriken an.

XS
SM
MD
LG