Accessibility links

Breaking News

Bloke Rejim Kiba A Pou L Pa Eksplwate Pèp Kiben An


Men yon editoryal ki pral ba nou opinyon gouvènman ameriken an.

Lèzetazini ap pran dispozisyon pou l anpeche rejim kiben an eksplwate finansyèman pwòp pèp li a epi itilize lajan an pou l apiye gouvènman ilejitim Nicolas Maduro a nan Venezuela.

Gouvènman kiben an itilize 2 metòd espesyalman lèd pou l mete men l sou deviz etranje. Li vòlè nan men pwòp sitwayen l yo lajan transfè ke fanmi ak zanmi k ap viv a letranje voye nan Kiba. Asistan Sekretè Deta Pwovizwa pou Afè Emisferik yo, Anbasadè Michael Kozak, te deklare sa pa gen lontan nan yon Rankont Spesyal sou Dwamoun nan Kiba: “Kiba se sèl peyi nan emisfè a kote lame pran yon pati nan transfè lajan k ap sòti nan dyaspora a.”

Lame kibèn nan pran nan lajan transfè dyaspora a pou l regle pwòp zafè pa l; li itilize l pou l finanse entèferans li nan Venezuela e sipòte pwòp antrepriz finansye li k ap fè fayit. Otorite yo pran moso tou nan kòb la e yo oblije moun yo sèvi ak sa k rete a pou yo achte pwovizyon nan boutik ki anba kontwòl rejim nan.”

Pou Lèzetazini bloke abitid sa a, li anpeche fòzame Kiba a manipile pwosesis transfè lajan an. An menm tan tou, Lèzetazini kite pòt la ouvè pou transfè lajan kontinye fèt gras ak konpayi prive e sivil.

An menm tan tou Lèzetazini atire atansyon kominote entènasyonal la sou yon 2èm metòd gouvènman Castro a itilize pou l jwenn deviz fòt –gras ak itilizasyon pwofesyonèl lasante k ap patisipe nan misyon medikal kiben aletranje. Anbasadè Kozak di: “Se yon antrepriz ki bay lajan e se premye sous revni pou rejim Castro a. Rejim nan pran nan men pwòp pèsonèl medikal li jiska 90% salè yo – yon salè doktè yo byen merite, men ke yo pa janm wè.”

Lèzetazini ap travay pou l pwoteje doktè yo pandan l ap bloke lajan ki ta pral jwenn rejim nan. Asistan Sekretè Deta Pwovizwa Kozak fè konnen: “Peyi ki resevwa pwofesyonèl kiben yo ta dwe depoze salè yo dirèkteman nan kont bankè pèsonèl yo olye yo ranpli kòf rejim nan ak lajan sa a. Epi gen peyi ki deja montre ke se yon bagay ki ka fet, malgre rezistans rejim nan.”

Nou santre efò nou sou sa ki dwe fèt pou anpeche rejim Castro a jwenn resous l ap itilize pou l finanse represyon nan Kiba ak entèferans mechan li nan Venezuela. E nou fè travay sa a gras ak kèk sanksyon sible sou lame Kiba a, sèvis sekirite li ak enstitisyon espyonaj li yo. Objektif nou se ranfòse sosyete sivil la ak sektè prive a nan Kiba, e non rejim kraze zo kiben an.”

Sete yon editoryal ki t ap ba nou opinyon gouvènman ameriken an.

XS
SM
MD
LG