Accessibility links

Breaking News

Jou ki pi enpòtan pou kretyen yo


Men yon editoryal ki pral ba nou opinyon gouvènman ameriken an.

Dat 25 desanm nan se youn nan jou sakre ki pi enpòtan pou mond kretyen an, se komemorasyon nesans Jezi Kri sa gen 2 mil ane konsa, Jezi Kri ke Kretyen yo adore kòm Bondye Enkane, kòm Sovè a, Limyè Lemond. Papa l ak manman l, Mari ak Jozèf, sete 2 moun pòv epi, daprè la tradisyon, Jezi te fèt nan yon pak bèt plen fredi nan fènwa sezon ivè a.

Depi tout tan te gen tan, pèp ki abite nan emisfè nò a toujou selebre sòltis ivè a kòm kòmansman peryòd kote limyè solèy la diminye piti-piti pou l kite plas la pou jounen ki pi long e pou pwomès yon renouvo nan lanati. Pèp ansyen yo atravè lemond akeyi avèk jwa chanjman ane a ak solèy la ki sanble li pa tèlman deplase; pou sa yo te òganize selebrasyon ak seremoni byen long -kèk nan yo gen plas yo toujou nan woumble ki kontinye dewoule jous jodi a, pami yo genyen kèk seremoni kote yo bay limyè anpil enpòtans. Selebrasyon nesans Jezi nan yon peryòd ki tou pre Sòltis la rapousuiv ansyen tradisyon sa yo avèk kèk fèt ki te konn dewoule nan mitan sezon ivè a, ki toujou gen plas yo nan lòt kominote atravè lemond.

Ozalatou dat 22 desanm nan, chinwa yo ak yon seri de lòt pèp nan Azi Oryantal selebre Fèt Dongzhi, yon moman kote fanmi yo rasanble pou yo komemore ane ki fèk pase a pandan y ap selebre ivè a k ap antre avèk limyè k ap retounen. Ansyen festival Yalda a se selebrasyon sòltis divè a nan Iran, tandiske japonè yo obsève Toji, yon pratik tradisyonèl ki santre sou kòmansman ane tou nèf la avèk bòn sante e bòn chans.

Selebrasyon yo varye; sepandan toupatou se yon espri kèkontan ak gwo espwa k ap domine. Pou Kretyen yo, mesaj k ap sonnen pi fò a depi plizyè syek se vwa zanj yo ki te anonse premye nuit Nwèl la ak yon Nesans e ki te fè pwomès sa a: “Lapè sou latè; bòn volonte pou lèzòm.”

Prezidan Donald Trump pale pou l di: “Chak ane, lè peryòd Nwèl la rive, nou rekonèt ke vrè lespri Nwèl la se pa sa nou posede; li konsène pito moun nou ye a; chak nan nou se pitit Bondye. Se sa ki reprezante vrè sous lajwa nan moman sa a nan ane a. Se sa ki ban nou yon Jwaye Nwèl.”

“Nou priye pou nou genyen yon peyi kote chak timoun ap viv nan yon kay ki ranpli ak lanmou, yon kominote ki rich avèk espwa, epi yon nasyon ki beni ak lafwa.”

Sete yon editoryal ki t ap ban nou opinyon gouvènman ameriken an.

XS
SM
MD
LG