Accessibility links

Breaking News

Patenarya Mekong-Etazini


US Adjwen Sekretè Stephen Biegun patisipe nan Mekong-US la. Patenarya Virtual reyinyon ministeryèl nan Vandredi 11 septanm 2020, reafime angajman Washington nan tan kap vini an nan Inisyativ la Lower Mekong kòm yon pati nan yon vizyon pataje pou yon rejyon Indo-Pasifik gratis epi
US Adjwen Sekretè Stephen Biegun patisipe nan Mekong-US la. Patenarya Virtual reyinyon ministeryèl nan Vandredi 11 septanm 2020, reafime angajman Washington nan tan kap vini an nan Inisyativ la Lower Mekong kòm yon pati nan yon vizyon pataje pou yon rejyon Indo-Pasifik gratis epi

Men yon editoryal ki pral ba nou opinyon gouvènman ameriken an

Nan dat 11 septanm 2020 an, Lèzetazini, Peyi Kanbòdj, Lawòs, Miyannmar, Tayland, Vyetnam avèk Sekretarya Peyi-Manm Asosyasyon Azi Sidès yo te lanse Patenarya Mekong-Etazini an.

Nouvo patenarya sa a montre enpòtans rejyon Mekong nan genyen pou Lèzetazini e li pral elaji kad kowoperasyon ki te kòmanse an 2009 nan aplikasyon Inisyativ Ba Mekong nan. Nan yon deklarasyon Sekretè Deta Mike Pompeo pibliye, li di:

“Nou pral bati plis sou baz bon travay nou te reyalize gras ak Inisyativ Ba Mekong nan e sou asistans 3 milya 500 milyon dola Lèzetazini te bay rejyon an pandan 11 dènye ane yo.”

Nan rankont inogiral Patenarya Mekong-Etazini an, Lèzetazini te anonse yon asistans plis pase 150 milyon dola pou rejyon Mekong nan. Sou total lajan sa a, 52 milyon dola pral sèvi pou apiye efò pou rejyon an leve anba dega KOVID-l9 la, 55 milyon pral sèvi pou konbat krim transnasyonal, 33 milyon pral apiye efò pou devlope mache eneji dirab e garanti, epi 2 milyon pral sèvi pou konbat trafik kretyen vivan.

Patenarya Mekong nan pran angajman pou l respekte otonomi, endepandans ekonomik, bòn gouvenans avek devlopman dirab peyi asosye yo. Sekretè Deta Pompeo di:

“Nou apiye kwasans ekonomik avèk plis pase yon milya dola pou devlope enfrastrikti nan eta manm Asosyasyon Peyi Azi Sidès yo, atravè Kòporasyon Entènasyonal pou Devlopman Finans la, e nou gen plan pou n envesti plizyè milya dola an plis nan ane k ap vini yo.”

Sepandan, Misye Pompeo atire atansyon sou nesesite pou peyi yo fè fas ak defi ki devan yo; pami defi sa yo “genyen sila yo ki sòti bò kote Pati Kominis Chinwa a (PKCH) ki pa sispann menase anviwonnmam natirèl ak otonomi ekonomik Mekong nan.” Desizyon PKCH la pran pou kont li pou l bloke sikilasyon kouran dlo yo vin agrave yon sechrès istorik nan rejyon an. Lèzetazini kanpe bò kote rejyon an ak Komisyon Flèv Mekong nan pou l mande yon pataj transparan tout done ki konsenen dosye sa a. Sekretè Deta Pompeo deklare:

“Nou ankouraje peyi ki nan rejyon Mekong nan pou yo oblije Pati Kominis Chinwa a respekte angajman li te pran pou l pataje dokiman li genyen sou dlo nan rejyon an. Dokiman sa yo fèt pou piblik. PKCH la ta dwe distribiye yo pandan tout ane a. E li ta dwe pataje li yo an pasan pa Komisyon Flèv Mekong nan, ki se òganizasyon ki la pou defann enterè peyi ki nan rejyon Mekong nan, e non pa enterè Peken.”

Lèzetazini genyen preyokipasyon tou pou kesyon dèt ki lye avèk enfrastrikti yo epi pratik eksplwatè e san transparans biznis ke leta ap jere nan Peken yo, tankou Konpayi Konstriksyon Kominikasyon Lachin nan. Yon lòt preyokipasyon, se gwo ogmantasyon nan trafik kretyen-vivan, trafik dwòg ak bèt sovaj rar -anpil ladan yo se antrepriz òganizasyon, konpayi ak antite ekonimik espesyal ki lye avèk Pati Kominis Chinwa a. Atravè Patenarya Mekong-Etazini an, Lèzetazini espere defann enterè peyi asosye li yo e kolabore avèk yo pou garanti yon rejyon Mekong ki gen lapè, sekirite ak pwosperite.

Sete yon editoryal ki t ap ban nou opinyon gouvènman ameriken an.

XS
SM
MD
LG