Accessibility links

Breaking News

Prezidan Joseph Biden Resevwa Lidè Quad yo


Men yon editoryal ki pral prezante opinyon gouvènman ameriken an.

Nan premye somè miltilateral Prezidan Joseph Biden nan, li te resevwa yon fason vityèl lidè Ostrali, Lend avèk Japon, peyi ki, ansanm avèk Lèzetazini, fòme yon gwoup diplomatik enfòmèl ki rele Quad.

Quad te fòme nan lane 2007 e li pran jarèt pandan 2 zou 3 ane ki pase yo pandan li t ap konfwonte kèk defi ki pa t sispann ogmante, pami yo gen aksyon agresif Repiblik Popilè Lachin.

Nan rankont la, ki te dewoule le 12 mas, Prezidan Biden te di tout lidè Quad yo rete ini nan souwè yo fè pou “rejyon Endo-Pasifik la rete lib e ouvè.” Li te pran angajman pou l travay avèk patnè Quad yo “ e avèk alye nou yo nan rejyon an pou n reyalize stablite” epi jwenn solisyon pratik ki ka pèmèt nou reyalize rezilta konkrè. Ajanda somè a te gen ladan l KOVID-19 avèk repons pou pandemi a; chanjman klimatik; avèk teknoloji emejan yo, pami lòt kesyon.

Aprè rankont la, 4 lidè yo –Premye Minis endyen an, Marendra Modi, Premye Minis japonè a, Yoshihide Suga, avèk Premye Minis ostralyen an, Scott Morrison, te mete ansanm ak Prezidan Biden pou yo te otorize piblikasyon yon rapò nan jounal Washington Post. 4 lidè yo te di yo “ap fè anpil efò pou yo garanti ke rejyon endo-pasifik la rete aksesib e dinamik, pou se dwa entènasyonal ak bon jan prensip solid, tankou libète navigasyon ak solisyon pasifik pou mezantant yo, ki reji li epi pou tout peyi gen kapasite pou yo fè pwòp chwa politik pa yo san yo pa sibi presyon.

Yo te mete yo dakò pou yo aji ansanm epi konfwonte defi ke nouvèl teknoloji yo poze e pou yo kolabore sou règleman ak prensip ki reji inovasyon ke lavni ap pote.” Pandan yo te rekonèt ke pwoblèm chanjman klimatik yo poze pou lemond se pwoblèm ki bezwen solisyon ijan, yo te pwomèt pou yo travay ansanm pou yo ranfòse Akò Pari a epi kore aksyon tout peyi ap poze pou yo konbat chanjman klimatik yo.

4 lidè yo te pale tou pou di kijan yo detèmine pou yo mete fen nan pandemi KOVID-19 la, e yo te anonse yo pral konbine “kreyativite syantifik yo, pwa ekonomik yo ak gwo kokenn kapasite pwodiksyon yo, mete sou long istwa asosyasyon yo nan domèn lasante a, pou yo ogmante pwovizyon vaksen ki ka sove lavi moun, an kolaborasyon etwat avèk òganizasyon miltilateral yo, pami yo gen Òganizasyon Mondyal Lasante avèk Fasilite Covax.”

Lidè Ostrali, Lend, Japon ak Lèzetazini, ki lonje dwèt sou soufrans lemond andire pandan mwa ki pase yo, di e yo ekri yo konsidere “asosyasyon yo a kòm yon ti zon dife espwa ki pral klere chemen ki pi devan an. Fondasyon demokrasi nou yo ak angajman nou pran pou n toujou kenbe kontak, se sa ki ini nou. Nou byen konnen nou kapab ofri pèp nou yo sekirite ak pwosperite nan pwòp peyi nou si nou konfwonte kriz mondyal yo ansanm, avèk konviksyon e yon fèm volonte.”

Sete yon editoryal ki t ap prezante opinyon gouvènman ameriken an.

XS
SM
MD
LG