Accessibility links

Breaking News

Sanksyon Kont Moun K’ap Soutire Ortega


Nicaragua

Sa se yon editoryal ki bay opinyon gouvenmen Ameriken an:

Daniel Ortega ak Rosario Murillo ap fe tout say o kapab pou asire Ortega re-elu pou yon katriyem manda youn’ apre lot, kom Prezidan peyi Nicaragua.

Pou atenn objektif sa a yap Mennen yon go kanpay kraponaj, arselman ak represyon kont sosyete sivil la, jounalis, kritik epi opozan politik.

Yo adopte lwa kanson fe ki vize mete babouket nan bouch lapres endepandan ak media an liy yo pou anpeche yo kritike sakap fet. Yo egzije biznis y oak oganizasyon ki resevwa asistans etranje pou yo enskri kom ajan etranje – kidonk sa pemet gouvenman an voye je sou sityasyon finansye yo. Epi yo pouse pou pi devan ak yon amandman nan konstitusyon Nicaragua ki permet jij yo kondane a vi moun ki komet krim yo dekri vagman kom “krim ki motive pa yon hen pou gouvenman an.”

Konsey Elektoral Siprem Ortega ak Murillo kontwole a menm, diskalifye prensipal pati opozisyon an nan eleksyon ki pral dewoule tale la a e li sispann stati legal pati a. Yo arete, kraponnen epi diskalifye kandida opozisyon yo pou anpeche yo patisipe nan eleksyon an e yo akize yo de krim tankou blanchisman lajan ak “atak kont sosyete Nikaragweyenn nan epi dwa pep la,” oubyen anko yo senpman arete yo san okenn esplikasyon.

Zak kraze zo say o ke Ortega ak Murillo komet kont sa ki rete de demokrasi nan Nicaragua te posib gras ak soutirans kek manm pouvwa egzekutif, lejislatif, judisye ak electoral gouvenman an.

Akoz wol yo jwe kom soutire atak Ortega yo, Depatman d’Eta AMeriken pran mezu pou enpoze restriksyon sou viza 19 responsab electoral ak responsab pati politik.

“Pandan denye twa mwa yo, Prezidan Daniel Ortega ak madanm ni, Vis Prezidan Rosario Murillo, kraponnen tout moun ki te opoze jefo yo pou yo kenbe pouvwa a nan Nicaragua – ladann gen arestasyon plizye douzen kandida politik, jounalis, etudyan, lide komes, travaye ONG, ak militant dwa moun. Yo te diskalifye nempot ki kandida ki te oze opoze yo nan eleksyon 7 Novanm nan,” pot pawol Depatman d’Eta Ned Price fe konnen nan yon deklarasyon li pibliye.

Mezi sa a vini apre yon lot desizyon ki te pran pi bone nan ane a pou enpoze restriksyon sou viza 150 jij ak avoka Nikaragweyen epi manm fanmi yo. Restriksyon viza sayo ann aplikasyon pou tout Nikaragweyen ki – yon fason ou yon lot – te gen men tranpe nan zak pou minnen demokrasi oubyen abi dwa moun – tankou pa egzanp represyon manifestasyon pasifik. Politik Ameriken sa a aplike tou pou fanmi pwoch responsab sa yo.

« Avek mezi sa a jodia, » Potpawol Price deklare, « nou souliyen angajman nou pou’n rann responsab tout konplis atak gouvenman Ortega-Murillo a lanse kont demokrasi. Etazuni pa swete yo byenvini. »

Sete yon editoryal ki bay opinyon gouvenman Ameriken an.

XS
SM
MD
LG