Accessibility links

Breaking News

Иднината на вештачката интелигенција во армијата


Светот гледа сè поголем број на држави кои градат и користат вештачка интелигенција за армиски цели. Таквите способности, како и со сите технологии, мора да се користат етички и одговорно.

Затоа САД презентираа Политичка декларација за одговорна воена употреба на вештачката интелигенција на Самитот за одговорна вештачка интелигенција во воениот домен (REAIM) во февруари 2023 година.

Целта на оваа Декларација е да се изгради „меѓународен консензус околу тоа како армиите можат одговорно да вклучат вештачка интелигенција и автономија во нивните операции“. Декларацијата опфаќа како Државите треба да ја развијат, распределат и користат оваа технологија за промоција на почитувањето на меѓународното право, безбедност и стабилност.

Насоките поставени во Декларацијата имаат за цел да се осигура дека воените способности за вештачка интелигенција, во текот на животниот циклус, не само што се целосно одговорни за човечки синџир на команда, туку исто така се користат на начин согласно обврските на државите според меѓународното хуманитарно право. Декларацијата, исто така, ја нагласува важноста на пристапот кој вклучува „внимателно разгледување на ризиците и придобивките“. Намалувањето на ненамерната пристрасност и несреќи е исто така приоритет.

Декларацијата, исто така, опишува различни заштитни мерки за развој и употреба на воени системи за вештачка интелигенција. Овие се движат од дефинирање на ревидирана и експлицитна употреба за секој систем до имплементирање на способноста да се деактивираат сите распоредени системи што покажуваат ненамерно однесување.

Декларацијата зборува за важноста на човечката вклученост. Овие практики вклучуваат обука на персонал кој користи или одобрува употреба на вештачка интелигенција за способности и ограничувања, како и обезбедување на високи функционери да го надгледуваат развојот и распоредувањето на способностите за вештачка интелигенција со апликации со големи последици, како што се системи на оружје. Декларацијата, исто така, прецизира дека државите треба да продолжат да одржуваат човечка контрола и вклученост во сите дејствија од клучно значење за информирање и извршување на одлуките во врска со користењето нуклеарно оружје.

САД препознаваат дека воената употреба на новите технологии, вклучително и вештачката интелигенција, мора да биде заеднички предизвик. Затоа, Соединетите Држави се посветени да работат со истомисленици заинтересирани страни за да изградат поддршка за оваа Декларација и да развијат силна меѓународна норма за одговорна употреба на вештачката интелигенција.

Ова е коментар што ги одразува ставовите на Владата на САД.

XS
SM
MD
LG