Accessibility links

Breaking News

Важноста од ограничување на претседателските мандати


Целокупното владеење во Африка не успеа да се подобри од 2019 година.

Голем дел од континентот беше помалку безбеден и демократски во 2021 година отколку во 2012 година, според Индексот за африканско владеење на Ибрахим, дава оценка за квалитетот на управувањето во африкански земји на секои две години.

Во изминатата деценија, лидерите на сè поголем број африкански земји најдоа и спроведоа начини да избегнат да се придржуваат до ограничувањата на мандатот. Од 2015 година, повеќе од десет претседатели успеаја да ги ослабат, заобиколат или елиминираат границите што беа поставени како средство за намалување на моќта доделена на владата. Ова е спротивно на јавното мислење.

Најновите наоди на Афробарометар ни кажуваат дека (67 проценти) „солидни мнозинства изразуваат претпочитање на демократија во однос на кој било друг вид владеење, и јасно мнозинство, исто така, ги поддржува основните демократски норми и институции како парламентарниот надзор над претседателот (65 проценти) и рокови, 73 проценти“.

Кога моќта е концентрирана на врвот, улогата на граѓанското општество е намалена и лидерството е помалку веројатно да одговори на волјата на народот. Владеачките сили стануваат отпорни на нови идеи и се држат до статус кво, спречувајќи го напредокот и развојот.

Лидерите кои не се подложни на волјата на народот наскоро замислуваат дека за нив не важат законите. Тие работат на еродирање на моќта на другите гранки на власта. Тие ја задушуваат политичката конкуренција и ги замолчуваат критиките, често преку употреба на сила. И тие се опкружуваат со оние кои никогаш не пропуштаат да се согласат со нив, со што се елиминира секоја можност за промена или измена на лошите одлуки. Речиси неизбежно, тие стануваат плен на корупција.

Историјата покажува дека во земјите без применливи ограничувања на мандатот, а со тоа и доследна и одговорна политичка транзиција, страда демократијата. И бидејќи демократијата е суштинска за одржлив мир, безбедност и човечки развој, таквите земји имаат тенденција да стагнираат и економски и културолошки.

Не мора да биде така. Индексот Ибрахим, исто така, покажува дека, и покрај падот на многу места, повеќе од половина од населението во Африка, 53 отсто, сега живее во земја каде што целокупното владеење е подобрено помеѓу 2012 и 2021 година. 21 земја ги зајакна ограничувањата на мандатот или планираат да ги воведат.

САД стојат покрај овие земји кои гледаат напред. Низ Субсахарска Африка, САД се посветени на промовирање демократски норми и избори кои ја одразуваат волјата на народот.

XS
SM
MD
LG