Accessibility links

Breaking News

บทบรรณาธิการ: ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ กับเวียดนามในการขจัดสารเคมีอันตราย


บทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐฯ

สหรัฐฯ และเวียดนามร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการทำความสะอาดพื้นที่ที่เคยมีการปนเปื้อนของสาร Agent Orange หรือฝนเหลืองมากที่สุด

สหรัฐฯ และเวียดนามเคยทำสงครามกันในอดีตกว่าสองชั่วอายุคนที่ผ่านมา ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1960 และ 1970 กองกำลังอเมริกันใช้สารเคมีหลายล้านแกลลอนเพื่อทำลายป่าที่กองทหารข้าศึกใช้เพื่อซ่อนการเคลื่อนไหว สารเคมีที่ใช้ในตอนนั้นคือ Agent Orange ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีไดออกซิน หรือสารเคมีที่เราได้เรียนรู้ว่าก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามมา

นับตั้งแต่สงครามสิ้นสุดลงสหรัฐฯ และเวียดนามได้ละทิ้งความรุนแรงของตน และในที่สุดก็ได้สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตในปีค.ศ. 1995 ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้น นอกจากนี้ทั้งคู่ยังให้ความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การป้องกันและความมั่นคง และเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นผลพวงจากสงครามในอดีต

รัฐบาลเวียดนามร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสาร Agent Orange ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ดำเนินการผ่านทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐฯ หรือ USAID ตกลงที่จะทำความสะอาดสนามบิน ดานัง ซึ่งมีความเข้มข้นของไดออกซินที่เหลือจากสงครามในดินอยู่ในระดับสูง โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นลงเมื่อปี 2018

ถัดไปคือการทำความสะอาดพื้นที่ฐานทัพอากาศเปียนเห่า ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บและจัดการสารเคมี Agent Orange ในช่วงสงครามสหรัฐฯ – เวียดนาม และเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามที่ยังมีสารไดออกซินหลงเหลืออยู่

USAID ประเมินระยะเวลาในความพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยรวมจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงสิบปี ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ โรเบิร์ต โอไบรอัน (Robert O’Brien) ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติได้ประกาศว่า USAID จะบริจาคงบประมาณเพิ่มอีก 20 ล้านดอลลาร์เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ฐานทัพอากาศเปียนเห่า ซึ่งทำให้ยอดรวมของเงินบริจาคทั้งหมดของสหรัฐฯ เป็นมูลค่ากว่า 110 ล้านดอลลาร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ไมค์ พอมเพโอ กล่าวว่า ในอดีตสหรัฐฯ และเวียดนามเคยเป็นคู่ต่อสู้ในสนามรบ แต่วันนี้ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศล้วนเป็นเรื่องของความร่วมมือ

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สหรัฐฯ และเวียดนามได้สร้างมิตรภาพบนผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอดีตและมองไปสู่อนาคตอย่างกล้าหาญ

สหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลเวียดนามในการแก้ไขปัญหาที่เป็นผลพวงจากสงครามในอดีต ในขณะที่ยังคงเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศ ความพยายามของ USAID ในการขจัดสารไดออกซินทั้งในฐานทัพอากาศเปียนเห่าและสนามบินดานังนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็ทำให้ความเป็นพันธมิตรระหว่างระหว่างสหรัฐฯ - เวียดนามลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย

XS
SM
MD
LG