Accessibility links

Breaking News

ཨི་རན་གྱིས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་བར་དྲག་གནོན་བྱས་པར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཨ་རིས་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།


ཨ་རིའི་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་མཚོན་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཆེད་བརྗོད། ཨི་རན་གྱིས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་བར་དྲག་གནོན་བྱས་པར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཨ་རིས་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། POLICY VIDEO EDITORIAL: UN, U.S. CONCERNED OVER CRACKDOWN ON IRANIAN

XS
SM
MD
LG